De ce nu se dezvoltă afacerile în Moldova

În Republica Moldova strategiile apar ca producția la fabrică … or de ce acestea sunt de nimic Republica Moldova este o ţară, în care numărul agenților economici mici şi mijlocii constituie mai mult de 97,0 %. Numărul angajaților în IMM reprezintă 70,0 % din numărul total al angajaților din țară. Insuficiența cronică de mijloace financiare, ...

TVA la producția agricolă – BENEFICII PENTRU AGRICULTORI…

După noile prevederi la Codul Fiscal privind TVA 20% la producția agricolă, la fiecare milion de lei obținut din producția realizată, fiecare agricultor va obține în plus venit curat în sumă de 242,2 mii lei. În cazul revenirii la TVA de 8% la producția agricolă, acest venit agricultorii îl vor pierde.   În zadar tulbură ...

Mediul de afaceri legal și economia sălbatică protejată

În Republica Moldova există mai multe structuri prin care pot reglate și constrânse activitățile unor întreprinderi și promovate altele. De exemplu, Consiliul Concurenței monitorizează și i-a atitudine de concurența moldovenească, Centrul Anticorupție monitorizează corupția, Agenția pentru Protecția Consumatorilor privește cum se face comerțul ilicit cu mărfuri contrafăcute, Inspecția muncii știe că se plătesc salarii în ...

ECONOMIE BOLNAVĂ – ADMINISTRARE DUBIOASĂ

Dacă fiecare leu – cost al valorii patrimoniului întreprinderilor de stat și cu capital de stat ar genera un leu profit, atunci statul ar câștiga peste 28,0 miliarde lei. În anul 2011 în Moldova erau înregistrate 327 de întreprinderi de stat și cu participarea capitalului de stat în capitalul social. Aceste întreprinderi au înregistrat pierderi ...

Chișinăul – realitatea unei ”Metropole Europene” … sărace

Analiza generală a situaţiei orașului Chişinău denotă, în realitate, o stare alarmantă. Analiza situației social-economice a orașului Chișinău demonstrează realitatea la zi. La data de unu noiembrie 2012, conform datelor prezentate de Camera Înregistrării de Stat, funcționau 87 mii de întreprinderi de diferit tip cu diferite forme juridice de organizare, ceea ce reprezintă peste 53% ...

Moldova este în pericol din cauza sistemului putred și bolnav al fiscului

Sistemul de impozitare este gândit și acordat în așa fel ca să faciliteze dezvoltarea afacerilor și atragerea investițiilor, atât autohtone, cât și străine și să servească drept – principală sursă de alimentare și dezvoltare socială. Sistemul fiscal este un sistem care trebuie să monitorizeze și să acumuleze plățile obligatorii necesare pentru administrarea statului ca țară. ...

Salvarea Moldovei vine de la FMI

Perioada de opt ani de guvernare comunistă a aruncat Republica Moldova cu 15 ani înapoi din punct de vedere al dezvoltării economice şi sociale. Toate negocierile purtate de FMI cu Guvernul comunist despre semnarea unui Memorandum s-au soldat cu eşec total. A urmat instaurarea guvernării democratice în 2009. Au fost demarate negocierile, după care la ...

Патриотизм и чистая совесть…

Хочется  остановиться на мгновение и спросить себя, что я делаю для своей Родины… Иные, наоборот,  спрашивают, что Родина делает для них. А можно просто не думать ни о том, ни о другом. Пришла идея порассуждать на эту тему, потому что большинство писем, которые я получаю по почте, отражают практически один и тот же вопрос, да ...

ŞTIINŢA ÎN PERICOL OR REFLECŢII ALE IMAGINAŢIILOR DISPERATE ALE MANAGEMENTULUI DUBIOS…

În cazul în care se va tenta la optimizarea şi restructurizarea unor instituţii de cercetare din cadrul AŞM cu posibile disponibilizări, după cum răsună vocea disperată a AŞM din mijloacele mass-media, vom asista la unele acţiuni prompte şi foarte eficiente din partea conducerii statului pentru a eficientiza cadrul instituţional şi componentele domeniului ştiinţific în aşa ...

Concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău – picior pe greblă

Aeroportul Chișinău este o întreprindere gigantă, care ar trebuie să genereze venituri și să ofere servicii de calitate pasagerilor De la începutul anilor 90’ această unitate economică stă dea curmezișul multor guvernanți. Diferite companii din alte țări au făcut oferte foarte atractive din punct de vedere financiar și calitate pentru pasageri pe parcursul anilor. Însă ...