MANIFEST

 

Mișcarea ”PROFESIONALISM și

RESPONSABILITATE pentru OAMENI”

”CINE NU ESTE ÎMPOTRIVA NOASTRĂ – ESTE CU NOI”

Chișinău, 24 septembrie, 2018

 

 1. Interesele și cetățenii

 

Indiferent de faptul, este Moldova o țară mică sau mare, clar este una – clasa politică a tratat interesele naționale fără inteligență și responsabilitate. Analiza evoluției relevă trădare, interese obscure și lașe. Clasa politică actuală, moștenită din 1991 încoace, mereu s-a frământat dintr-o parte în alta, căutând prieteni strategici, încercând să tragă din două părți și încurcând interesele personale cu cele naționale. Jocurile de-a puterea și politica au omis obiectivul principal – interesele naționale și cetățenii.

Numai o clasă politică cu gândire și judecată lucidă, care are obiective strategice, ia în calcul interesele naționale și manifestă grijă față de cetățeni, are șanse de a produce schimbări spre bine. De aceea, fără un model de dezvoltare strategică pe o perioadă lungă, este imposibil de dezvoltat  societatea și de efectuat schimbări majore. În acest context, Mișcarea ”PROFESIONALISM și RESPONSABILITATE pentru OAMENI”, dispune de un Plan strategic de modernizare a Republicii Moldova bazat pe planificare strategică pentru perioada anilor 2020 – 2050 și cuprinde toate domeniile de dezvoltare, descrie programe ample și complexe bazate pe abordări sistemice și obiective bine țintite spre rezultat, identifică resursele  și mijloace necesare.

Implementarea efectivă a acestui plan strategic ar asigura o creștere economică anuală stabilă și progresivă de 8-12% în primii 15-20 de ani. Pentru a realiza această țintă, Republica Moldova dispune de toate resursele și mijloacele. Lipsește doar un element principial: conducere profesionistă și responsabilă a statului, instituții cu oameni integri, cu verticalitate și intenții nobile, care să stea în serviciul cetățenilor.

Asistăm la un proces  de funcționare a puterii monopolizate. Aceasta are efecte distrugătoare asupra economiei și dezvoltării statului, asupra relațiilor cu partenerii străini și proceselor de democratizare, asupra populației. Exemplu vădit servește monopolizarea puterii de către regimul neocomunist al  Partidului Comuniștilor în perioada anilor 2001 – 2009 și, ulterior, prin intermediul a diferitor scheme, monopolizarea puterii cu succes de un singur partid, care astăzi guvernează Republica Moldova.

 

 1. Cu ce ne-am ales la finalul celor 27 de ani de independență?

 

 1. În cei 27 de ani de existență, Republica Moldova nu a demonstrat capacitatea de a deveni stat de drept, indiferent de faptul dacă a fost sau nu recunoscută pe plan internațional în această calitate.
 2. În toată perioada de existență, Republica Moldova a devenit un stat depopulat, cu populație îmbătrânită, iar proasta guvernare pe tot parcursul de existență a acestui stat, a impus condiții de a fugări populația aptă de muncă peste hotare în căutarea unei surse de viață și întreținere a familiilor.
 3. În prezent, în Republica Moldova se încălcă orice drept fundamental al populației de a fi informată corect și echidistant.
 4. Este recunoscut de către comunitatea internațională că Republica Moldova, din anul 2010 încoace, este un stat capturat de grupări oligarhice.
 5. Moldova este una din cele mai sărace țări din Europa, din cauza corupției, care a pus stăpânire pe toate instituțiile de stat. În Moldova nu există clasă de mijloc, există doar cetățeni foarte bogați și foarte săraci, 35% din populația acestui teritoriu doar există (supraviețuiesc) sub pragul absolut al sărăciei, 30% înregistrează un venit ce abia ajunge pentru a achita utilitățile comunale, 15-20% obțin un venit ce le permite să acopere toate cheltuielile și numai 2-5% din populație își permit toate bunurile.
 6. În prezent, acest stat deține un sistem de protecție socială primitiv, lipsit de capacitatea de a asigura cetățenilor o pensie decentă și un nivel de trai decent. Peste 700 de mii de pensionari, aproape o pătrime din populație, au venituri sub pragul de jos al sărăciei.
 7. Moldova are un sistem de ocrotire a sănătății dezastruos, greoi ca funcționalitate, moștenit de la fosta URSS, cu dotări din perioada sovietică, corupt, cu personal de calificare joasă și de o vârstă înaintată, cu cele mai mici venituri din CSI și Europa.
 8. Sistemul de educație este distrus practic totalmente, fără surse de menținere și dezvoltare, cu un nivel de corupție înalt, bazat pe standarde sovietice, care nu oferă nicio perspectivă tinerilor. Această situație a condus la reducerea a mai mult de jumătate a numărului elevilor din instituțiile preuniversitare în comparație cu anii 90, de la 780 mii la 310 mii.
 9. Dintr-un potențial academic și de cercetare dezvoltat, astăzi practic nu a mai rămas nimic, iar sistemul de educație universitară și profesională este distrus.
 10. Din punct de vedere politic, economic, financiar și social, în ultimii ani Moldova înregistrează eșecuri și rezultate negative, și greșeli grave în funcționarea administrării publice și a instituțiilor guvernamentale, în dezvoltarea mediului de afaceri.
 11. Economia Republicii Moldova se caracterizează ca una „sălbatică”, bazată pe principii de tip subteran, împărțită după criteriu politic, de clan și neam, cu evaziuni fiscale enorme, protecție politică și interlopă, cu amprente profunde de gândire sovietică, iar mediul de afaceri este de natură medievală, care în realitate nu întrunește niciunul din criteriile și principiile economiei de piață declarate în acest stat.
 12. În toată perioada existenței sale, economia a fost aservită clanurilor ce luau puterea prin coruperea electoratului și o transmiteau în continuare altor succesori, care nu au avut niciodată intenția nobilă de a transforma acest teritoriu într-o țară de succes.
 13. Bugetul de stat al Republicii Moldova este grav prejudiciat din cauza activităților economice subterane, contrabandă, falsificare de mărfuri, producție și servicii necontabilizate. Sumele acestor prejudicii ar constitui aproximativ încă un buget de stat și continuă să ia proporții de amploare.
 14. Din Republica Moldova, în perioada anilor 2003-2007, au fost scoși prin sistemul bancar peste 30 miliarde dolari, bani transferați de la concetățenii noștri care muncesc peste hotare. În timpul guvernărilor 2009-2014, prin sistemul bancar moldovenesc a fost organizată cea mai mare spălare de bani din istoria omenirii. Din sistemul bancar moldovenesc, în perioada anilor 2004-2014, au fost furați peste 3,0 miliarde dolari. Datorită acestor fenomene sistemul bancar din Moldova este deteriorat până în temelii, abia răsuflă, iar revenirea lui la stare normală, în viitorul apropiat, nu se vede.
 15. Populația este dezbinată de factorul politic, divizată pe criterii etnice, lipsită de orice motiv de consolidare națională.
 16. Moldova este una din cele mai corupte țări din Europa, în care toate instituțiile de stat, fără excepție, sunt politizate.
 17. Populația nu-și poate crea o imagine veridică despre ceea ce se întâmplă în acest stat deoarece este bombardată, intoxicată și manipulată de presă și mijloacele de informare în masă, care în cea mai mare parte sunt acaparate, împărțite după criterii politice, aparțin oamenilor bogați care dictează presei ce informație, în ce volum și în ce format să fie difuzată populației.
 18. Toate autoritățile statului, inclusiv sistemul de justiție, mediul de afaceri, structurile și instituțiile de stat, serviciile, agențiile publice au fost și rămân totalmente subjugate și servesc unui grup restrâns de oameni.

 

 1. Divizarea societății și populației

Situația actuală în Republica Moldova reliefează câteva lucruri specifice, care nu sunt caracteristice altor țări din regiune și împart populația (cetățenii) după anumite criterii.

 1. Cea mai vizibilă, dar și cea mai greșită, este împărțirea cetățenilor Republicii Moldova în cei care sunt contra regimului oligarhic și actualei guvernări și Această abordare presupune ideea, dacă nu faci parte din partidele de opoziție anti oligarhică sau nu ești simpatizantul lor, imediat ești stigmatizat ca susținător al guvernării, după principiul cine nu-i cu noi este contra noastră.
 2. Împărțirea populației după principiul național ”Pro” sau ”Contra” reunirii Republicii Moldova cu România, care de fapt formează două fronturi contrare și respectiv naște ură printre cetățeni.
 3. Divizarea populației după principiul geopolitic: susținători ai parcursului de integrare a RM în Uniunea Europeană și susținători ai parcursului de aderare la Uniunea Economică Eurasiatică.
 4. O bună parte a populației pledează pro sau contra Republicii Moldova ca stat suveran de drept internațional, liber și independent, adică dezbinați după principiul ”pseudostatalității”, având la baza diferite opinii privind denumirea limbii de stat, nostalgie față de trecutul sovietic și cu pretenții teritoriale față de vecini.

Pe tot parcursul existenței Republicii Moldova ca stat suveran și independent, aceste 4 criterii au fost exploatate la maximum și foarte eficient în scopuri politice, fără rușine, fățiș, de către toată clasa politică moldoveană, scoțând din acestea dividende politice, economice, financiare și personale.

Cu referință la criteriul 2, în toți anii de independență a RM, nici o mișcare politică nu și-a asumat reunirea Republicii Moldova cu România ca țintă clară și decisivă în politică de realizare a programului său și nici nu a încercat să realizeze proiecte de atragere succesivă a cetățenilor de partea reunirii.

Aceasta ne permite să facem concluzia, că toată clasa politică din RM din 1990 până în prezent a fost o ”clasă profitoare”, care nu a avut nimic comun cu interesele populației, țării și societății în întregime.

 

 1. Natura actualei clasei politice din Republica Moldova și societatea

 

Astăzi nu există nici o mișcare social-politică sau partid politic, care în toată perioada existenței Republicii Moldova, fiind la putere, să fi depus eforturi și să fi fost dedicată formării unei vieți mai bune pentru cetățeni. Din contra, în realitate toate eforturile acestor partide au fost dedicate schemelor de îmbogățire a propriilor membri, reîmpărțirii și redistribuirii periodice a zonelor de influență, implicării pe toate dimensiunile în procesele de jefuire a averii publice și a propriilor cetățeni.

Clasa politică din Moldova, societatea, dar și populația, de aproximativ 30 de ani, sunt preocupați de lupta contra cuiva sau contra  la ceva. Susținătorii vectorului Estic luptă contra celor ce susțin vectorul de integrare europeană, liberalii luptă contra comuniștilor, cei de dreapta contra oligarhilor, democrații contra mișcării antioligarhice, socialiștii contra unioniștilor, rușii luptă contra românilor, grupările criminale una contra alteia, ”stataliștii” contra limbii române, societatea civilă contra justiției corupte, justiția contra dreptății, unele instituții de stat contra altor instituții, toți luptă contra economiei subterane, salariilor mici sau în plic, sărăciei, mafiei, banditismului, guvernării, corupției, salariilor mici, etc.

Ar exista azi oare vreo mișcare de opoziție pe principii absolut noi, care să nu să i se arunce în față imputarea stigmatizantă de apartenență a cuiva?

Constatăm clar și limpede, că în Moldova nu a existat niciodată până acum o mișcare, care să nu fie contra la ceva sau cuiva, ci să fie pentru o abordare pozitivă, constructivă, adică să fie axată pentru ceva sau cineva. De aceea, apariția Mișcării ”PROFESIONALISM și RESPONSABILITATE pentru OAMENI” oferă o nouă abordare în raport cu sistemul existent, cu clasa politică în general.

Cu regret menționăm, orice altă abordare de sistem sau principii, care apar în prezent, sunt percepute de societate, prin prisma clasei politice actuale, în mod straniu sau respinse.

Altă constatare relevă, nu există niciun dubiu că toate instituțiile statului, agențiile de reglementare și monitorizare, organizațiile de stat responsabile de buna funcționare a sectorului real al economiei și mediului de afaceri, nu funcționează corect, sunt erodate de corupție, servesc clanuri, carteluri și grupări diferite, activează contrar sarcinilor, funcțiilor și obligațiunilor lor prin lege. Funcționarii acestora, în cea mai mare parte a lor, nu au nimic cu funcțiile deținute și își îndeplinesc grijile lor personale, ordinile șefilor, folosind funcțiile lor pentru propriile interese și îmbogățirea lor și a rudelor.

Mișcarea ”PROFESIONALISM și RESPONSABILITATE pentru OAMENI” își propune de a ajusta reforma instituțiilor statului, a modifica radical atitudinea și funcționarea lor după destinație și strict după funcțiile care le au conform legii, sarcinile și activitățile conform prevederilor legale, nu aservirea și protecția unor clanuri de la putere, inclusiv ale grupărilor criminale. În acest scop, schimbarea personalului tuturor acestor instituții de stat se va efectua ținându-se cont de principiile de integritate, profesionalism și trecut necompromis. Vor fi înlocuiți toți cei care nu sunt conformi cu legea.

 

 1. Aspecte evoluționiste și necesitatea schimbării clasei politice

 

Cei ce au condus țara până în prezent au depus o muncă titanică de a forma condiții și toate instrumentele necesare pentru ca populația să nu mai poată suferi situația creată de fostele guvernări, să se consolideze și, prin acțiuni ferme, să schimbe puterea. Numai după aceasta ar fi posibil de a  instaura o guvernare, care ar forma structura puterii bazată pe profesionalism, fără corupție și în serviciul poporul, pentru a forma un mediu de afaceri bazat pe economie liberă de piață funcțională, actualmente doar declarativ.

Începând cu anii 1990, populația a fost forța care, pe diferite căi, a fost mobilizată pentru a schimba puterea, începând de la ieșirea din componența URSS și declararea suveranității și independenței, răsturnarea guvernării perioadei comuniste în 2009 și finisând cu protestele din anii 2015-2018, dar fără succes. În toată această perioadă, populația a fost doar folosită pentru atingerea unor ținte care, în unele cazuri, sunt departe de interesele acestei populații. Ultima perioadă marcată de protestele de masă nu a adus niciun folos și a demonstrat că prin aceste acțiuni nu se poate schimba nimic în proporții politice.

De aici formulăm următoarea concluzie: populația, masele participante nu sunt destul de hotărâte, nu au sau nu există un motiv serios pentru acțiuni foarte dure, care să le determine să nu cedeze. Totodată, nici organizatorii și conducătorii acestor acțiuni de masă și proteste nu au fost destul de convinși în ceea ce fac sau, în cel mai rău caz, nu au capacitate suficientă de a organiza și obține rezultate, nu dispun de planuri bazate pe strategii cu ținte concrete.

Acum în societate se simte o stare de oboseală. Populația practic nu mai are încredere în lideri, iar liderii nu sunt născuți de societate.

În toată perioada de existență a Moldovei ca stat, majoritatea din lideri au apărut din rândurile nomenclaturiștilor, care în majoritatea cazurilor au transmis ștafeta copiilor și urmașilor lor. Alți lideri politici au venit pe valul corupției, susținuți de banii nomenclaturiștilor. O parte a liderilor politici au ajuns la putere prin subjugarea și exploatarea nemiloasă a sentimentului nostalgic moștenit de la URSS. Iar oponenții lor au devenit alți lideri care au exploatat sentimentul sincer al unei părți a populației de reunire cu România.

Toată gloata de lideri politici a țintit doar un scop: Să preia puterea pentru a o folosi în scopuri meschine, de a se îmbogăți, de a exploata populația, de a stoarce din ea totul prin diferite mijloace și instrumente. În toată această perioadă nimeni din actorii politici nu a servit populația și nu a avut ca concept dezvoltarea societății.

Din aceste motive, populația a căutat de sinestătător soluții și le-a găsit emigrând  peste hotarele țării. Acolo, prin cele mai josnice metode, moldovenii au început să-și alimenteze familiile aflate acasă. Chiar și în aceste condiții, începând cu anul 2001, guvernarea comunistă a început să folosească valuta venită în țară de la acei bieți oameni, să-i deposedeze nemilos de bani prin cursul de schimb și prețuri la alimente, mărfuri și servicii. Acest proces s-a amplificat începând cu perioada preluării guvernării de alianțele ”proeuropene” și continuă cu succes până în prezent.

Astfel, toată clasă politică de până acum s-a compromis în totalitate în fața propriilor cetățeni și tuturor partenerilor de dezvoltare, nu poate și nici nu are capacitatea de a îmbunătăți lucrurile, este lipsită de orice credibilitate și alternativă. După eliminarea regimului comunist din perioada 2001-2009, de aproape un deceniu de guvernare proeuropeană schimonosită și dezastruoasă, Republica Moldova bate pasul pe loc.

Este necesar de a lua de la început practic totul, să fie edificată o economie de piață modernă, să fie reformat sistemul de justiție din fundamentele sale pe principiile normale unui sistem de justiție european, corect, liber, echidistant, independent, autonom și transparent și pus în serviciul cetățenilor, dar nu al mitei și corupției, să fie consolidat statul de drept, să fie creat un sistem de protecție socială real, echitabil și durabil, bazat pe asigurarea executării prevederilor Constituției RM, unde clar se spune că statul asigură o viață decentă tuturor cetățenilor săi, nu doar unor pături sau grupări, cum sunt cele de la guvernare.

Urmărind cu atenție evoluția dezvoltării Republicii Moldova, se constată că actuala clasă politică nu a avut la baza sa nicio doctrină social-economică și politică de dezvoltare. Tot timpul se arunca dintr-o extremă în alta. Astăzi nimeni dintre actorii clasei politice actuale nu poate răspunde care este calea de dezvoltare, criteriile, principiile, din ce surse, cum se administrează și care este conturul clar al modelului de dezvoltare.

Pentru poporul nostru modelul de ”mână întinsă” nu poate funcționa la nesfârșit. Este timpul de a pune capăt unor așa abordări, trebuie puse bazele mobilizării resursele proprii astfel încât societatea să simtă schimbări reale într-o perioadă de timp confortabilă.

Astfel, Republica Moldova, în toată perioada ei de existență, în mare parte, a depins de surse străine care au devenit, în principiu, un sprijin stabil pentru dezvoltare. Este vorba despre resursele financiare:

 • de la donatorii străini;
 • din creditele străine;
 • din împrumuturi de la băncile comerciale interne;
 • din împrumuturi de la Banca Națională a Moldovei;
 • din remitențele cetățenilor aflați peste hotare;
 • din fonduri și granturi oferite de organizațiile financiare străine.

Toate aceste resurse au impact benefic asupra dezvoltării, însă nu trebuie să ne bazăm în totalitate pe ele, ci este necesar să oferim oportunități și perspective de creștere și apariție a propriilor surse, care să devină determinante în procesul de dezvoltare social-economică. Nu mai există niciun dubiu că în prezent Moldova se dezvoltă haotic, fără un model bine gândit.

De aceea, Mișcarea ”PROFESIONALISM și RESPONSABILITATE pentru OAMENI” propune un model de dezvoltare social-economică, bazat pe un alt tip de gândire și judecată, cu un plan strategic și program pe o perioadă îndelungată de 15-30 de ani, orientat strict pe rezultate.

Principala sursă pentru acoperirea nevoilor de stat, de funcționare a instituțiilor și structurilor statului, a societății în întregime este mediul de afaceri, ca generator de surse de existență a statului și venituri bugetare. Modelul propus de mișcarea noastră este orientat spre descoperirea surselor interioare, mentenanța și dezvoltarea lor. Astfel se poate garanta și oferi Moldovei un viitor de perspectivă pentru dezvoltare. În acest context, mediul de afaceri trebuie să devină generatorul principal de venituri pentru asigurarea unei protecții sociale a cetățenilor.

Reieșind din cele menționate, Doctrina noastră de dezvoltare a societății este bazată pe liberalismul social, ca model de dezvoltare pentru așa o societate.

Orice tergiversare, orice lipsire de predeterminare, indubitabil va agrava situația Republicii Moldova în relațiile cu România, Uniunea Europeană, SUA, Rusia, țările CSI și alte state. Toate puterile europene recunosc că Republica Moldova are grave probleme legate de situația în justiție, sărăcirea populației, funcționarea democrației, criminalitatea și mediul de afaceri.

 

 1. Premisele și așteptările populației de la o nouă forță politică

 

Situația din Moldova a atins limitele oricărei securități economice, sociale și politice, care nu lasă loc pentru vacanțe evolutive. Mișcarea ”PROFESIONALISM și RESPONSABILITATE pentru OAMENI” propune un amplu program, care include politici și soluții reale, ușor și practic de implementat, mecanisme și instrumente asamblate în Planul Strategic de lungă durată. Deoarece sărăcia atât de austeră și corupția au pus stăpânire pe un stat luat aparte în centrul Europei, ele devenind principalele instrumente de menținere în captivitate a populației, mișcarea noastră își propune să schimbe din rădăcini situația.

Modelul nostru de dezvoltare a societății are la baza sa Omul.

În prezent, în Republica Moldova nu există nicio mișcare social-politică care să aibă la baza sa programe doctrinare de dezvoltare a țării pe plan politic, economic, social și extern. Majoritatea din ele au apărut ca niște necesități de interes de grup, neam sau familiar, alte partide au apărut ca răspuns la alte partide care erau la guvernare sau, în general, au apărut ocazional ca rezultat al situației.

În planul lor a fost și rămâne:

 1. răzbunarea politică și economică,
 2. protecția propriilor interese,
 3. redistribuirea zonelor de influență,
 4. asigurarea viitorului urmașilor lor și a grupărilor lor.

Actualmente, Moldova necesită o altă abordare, iar Mișcarea ”PROFESIONALISM și RESPONSABILITATE pentru OAMENI” devine o forță de reformare și schimbare a clasei politice, care va asigura corectitudinea, justețea, libertatea și independența deciziei fiecărui cetățean prin:

 • asigurarea dreptului cetățenilor la informație imparțială, echidistantă și corectă, indiferent de sursele, căile și mijloacele de informare, de forma organizatorică, proprietatea sau metoda prin care se efectuează transmiterea informației;
 • obligarea și responsabilizarea autorităților centrale și celor regionale ale statului, care să administreze procesele corect și adecvat, să elimine orice tentative de manipulare a populației în scopul de a atrage cât mai mulți simpatizanți de partea curentelor ce promovează, pe căi inadmisibile, direcții geopolitice.

În contextul actual al situației din Republica Moldova, Mișcarea ”PROFESIONALISM și RESPONSABILITATE pentru OAMENI” apare ca:

 • alternativă reală și adevărată de aplanare a situației reale din domeniile și sferele de activitate, inclusiv în cele de administrare a proceselor la nivel de stat și public, ale Republicii Moldova;
 • oportunitate pentru conștientizarea importanței la nivel național a organizării proceselor în societate, astfel încât populația să fie informată corect, să cunoască opțiunile avantajoase ale parcursului european de dezvoltare a țării și să ia o atitudine justă și corectă;
 • soluție de a pune capăt degradării și destrămării sistemului social-economic și politic;
 • perspectivă de a aranja adecvat lucrurile în Moldova, prin atitudine corespunzătoare și responsabilitate, disciplină, devotament, educare și cultivare a tradițiilor.

Republica Moldova are potențial și capacitate de a schimba în realitate lucrurile spre bine, iar cetățenii merită o viață decentă, asigurată material și social. Acest stat aflat în centrul Europei dispune absolut de toate mijloacele, posibilitățile, susținerea vecinilor și Uniunii Europene, are la dispoziție tot instrumentarul de a forma o societate demnă, de a oferi cetățenilor săi posibilități fantastice de a se dezvolta și a avea un nivel de trai mult mai bun decât în prezent.

Doctrina de dezvoltare a platformei noastre este social-liberală, unde este asigurată libertatea și demnitatea persoanei, egalitatea șanselor, respectul fată de muncă și proprietate, binele public, justiția socială, acordarea șanselor egale pentru oameni, indiferent de etnie etc., și solidaritatea umană.

 

 1. Principii de bază și obiectivele Mișcării ”PROFESIONALISM și RESPONSABILITATE pentru OAMENI”

 

Pentru a realiza modelul propus de dezvoltare social-economică și politică este nevoie de implicarea persoanelor cu merite, competențe și calități deosebite, care promovează valorile morale și se conduc de alte principii. Republica Moldova are nevoie de o guvernare formată din oameni model. Aceștia trebuie să știe ce au de făcut și să-și dorească aceasta pentru bunăstarea populației și asigurarea perspectivelor unui viitor mai bun acesteia.

În acest scop, echipa de inițiativă consolidează în jurul său oameni de diferite etnii din RM, care întrunesc principiile și criteriile din acest ”Manifest”, care devenind o forță puternică vor aduce schimbări reale în RM.

Curățarea și înnoirea clasei politice nu poate fi înfăptuită fără un proces de lustrație profundă. În scopul neadmiterii persoanelor care au fost complici fostei guvernări sovietice, neocomuniste 2001-2009, guvernărilor care au adus Republica Moldova la marginea prăpastiei, prin probe și argumente, Mișcarea ”PROFESIONALISM și RESPONSABILITATE pentru OAMENI” va începe o curățare profundă. Ulterior, procesul de curățare a clasei politice și a întregului sistem administrativ din Moldova va fi consolidat într-un proiect de lege care să țintească organizarea proceselor judiciare împotriva persoanelor care au uzurpat puterea statului, care au dobândit bunuri și s-au îmbogățit fiind în funcții publice (procurorii, judecătorii, polițiștii, vameșii, inspectorii fiscali, conducători ai instituțiilor publice) și au fost complici la furturile bancare de proporții din perioada anilor 2005-2016, au comis crime ce au provocat falimentarea statului și sărăcia populației, iar toată averea lor să fie confiscată.

Noi vom mai pleda pentru majorarea termenilor de privațiune de libertate pentru crime economice până la 50 de ani.

Mișcarea ”PROFESIONALISM și RESPONSABILITATE pentru OAMENI” are la bază următoarele principii:

 • Totul construit pe ”Pozitiv”, nu pe negativ sau contra, pentru a face lucrurile să se schimbe spre bine, a atinge performanțe înalte pe toate domeniile, inclusiv pentru justiție corectă, liberă și independentă;
 • Societate educată și sănătoasă. În prezent Republica Moldova dispune de toate condițiile și suportul internațional pentru realizarea unei schimbări radicale, profunde și de proporții în educație și ocrotirea sănătății. Acestea sunt pilonii decisivi în existența și dezvoltarea unei societăți. Dezvoltarea progresului social-economic poate fi realizat numai prin ocrotirea sănătății și asigurarea accesului la educație de calitate, pentru toți copiii și tinerii, fără nicio discriminare. Ținta de bază a acestui obiectiv, mișcarea noastră îl plasează pe formarea unei personalități integre, active, sociale și creative, astfel să devină adevărați și devotați patrioți ai societății. În acest scop vom depune toate eforturile pentru creșterea eficienței cheltuirii banului public investit în educație și ocrotirea sănătății, prin eliminarea corupției din sistem. Pentru realizarea acestui obiectiv, mișcarea noastră cunoaște unde sunt resursele necesare, are capacitatea și dorința de a elimina problemele din aceste două domenii, iar Modelul de dezvoltare social-economică include politici de dezvoltare, nepopuliste, care vor fi implementate într-o perioadă scurtă de timp.

 

 1. Economia Republicii Moldova

 

Sistemul economic al Moldovei de azi este unul subdezvoltat, de natură și caracter semi criminal, care în toată perioada de existență a statului a fost “muls” de toate guvernările, întrucât până în prezent nu s-au înregistrat rezultate de formare a unei economii bazate pe principii de piață. Cu toate acestea, echipa își propune o reinventariere profundă a economiei naționale, elaborarea politicilor reale de creștere economică, susținere a mediului de afaceri care este generatorul de venituri la bugetul public național.

Astăzi Republica Moldova pierde din cauza economiei subterane cel puțin încă un buget de stat anual sau aproximativ 35,0 miliarde de lei din taxe și impozite care nu se plătesc statului și se sedimentează în buzunarul unor persoane din cauza corupției, protecționismului și proasta funcționare a agențiilor și instituțiilor de stat. Modelul social-economic propus de echipa noastră are instrumentarul și mecanismele de readucere a economiei subterane pe făgașul zonei legale, astfel încât să asigure creșterea economică chiar din primii ani de 8-12%, și se bazează pe:

 • Îmbunătățirea și dezvoltarea relațiilor financiare ale Republicii Moldova cu partenerii de dezvoltare, UE, SUA, România în toată perioada de tranziție, pentru a da naștere surselor de dezvoltare reală cu efecte de lungă durată, bazate pe rezultat și eficiență;
 • Eliminarea corupției din toate domeniile economice, instituțiile și sferele din Moldova, asigurarea tendințelor pozitive, estimarea pericolelor, amenințărilor, riscurilor și căilor de manifestare ale acesteia, pentru a fi eliminată;
 • Îmbunătățirea situației și perspectivelor sistemului financiar-bancar, formarea condițiilor favorabile de alimentare a mediului de afaceri cu resurse ieftine;
 • Crearea stimulentelor pentru atragerea investițiilor străine directe în Moldova;
 • Formarea stimulentelor de creare a noilor locuri de muncă pentru mediul de afaceri din Moldova, eliminarea factorilor problematici cu impact asupra veniturilor populației, salariului angajaților, minimului de existență și pensiilor populației;
 • Scoaterea din umbră a economiei subterane cu toate schemele și legăturile ei ca problemă, care produce amenințări asupra securității economice și financiare;
 • Eliminarea fenomenului ”salariilor în plic„ ca problemă cu impact foarte grav de nivel național, care a fost ocolită de majoritatea guvernărilor și lăsată la o parte în toată perioada de existență a RM ca stat suveran;
 • Natura economică a conflictului separatist din stânga Nistrului, laturile conflictului transnistrean, soluțiile de natură economică de rezolvare reală a acestuia, eliminarea impactului direct și amenințările asupra suveranității economice a Republicii Moldova;
 • Dezvoltarea relațiilor economice internaționale, sferei investițiilor străine, comerțului exterior în contextul crizei economice;
 • Interconectarea energetică și de transport plenară cu România și, respectiv, UE (asigurarea operabilității conexiunilor electrice și de gaze naturale, a căii ferate cu ecartament european, a podurilor peste Prut etc.).
 • Soluționarea și implementarea reformelor sociale și demografice, bazate pe eliminarea amenințărilor demografice, venite să aducă efecte benefice asupra dezvoltării, pieței muncii, rezervelor de dezvoltare.

 

 1. Justiție imparțială și independentă

 

Sistemul de justiție din Moldova este complet degradat. În sistemul judecătoresc și procuratura Republicii Moldova s-a creat un regim absolut absurd, când sute și mii de oameni nu-și găsesc dreptatea cu zecile de ani, oamenii de afaceri leapădă și renunță la afaceri, din cauza aplicării părtinitoare a legilor din partea procurorilor și deciziilor stupide ale judecătorilor. Prin aceasta, justiția moldovenească impune folosirea legilor pentru scopurile personale pe toate căile, lasă față în față singuri pe cetățeni cu problemele sale.

Justiția moldoveană s-a discreditat în fața propriilor cetățeni definitiv, a lipsit de toată încrederea pe partenerii de dezvoltare, iar procesul continuă să se înrăutățească. Toată populația este convinsă că justiția este subjugată politic, iar corupția din justiție erodează statul și societatea din interior, amenință statalitatea.

Există două categorii care caracterizează laturile slabe ale justiției:

 1. Frica cetățenilor față de justiția din Moldova, care devine persistentă în felul lor de a aborda lucrurile. Populația a început să se teamă de propria viață, de aceea unii pleacă din țară anume din cauza aceasta, iar un mare număr de oameni de afacere își restrâng afacerile sale aici și emigrează în alte țări. Ei nu sunt siguri că justiția autohtonă le poate asigura dreptatea. Despre aceasta ne vorbește numărul mare de analize și concluzii ale experților locali și internaționali, nenumăratele rapoarte ale organizațiilor internaționale. Chiar și numărul îngrijorător de dosare aflate pe rol la CEDO semnalează aceasta.
 2. Teama, frica și lipsa curajului judecătorilor de a pronunța hotărâri imparțiale și corecte. Acest fenomen este strâns legat cu politicul, care promovează persoane controversate în funcții de vârf la Curtea de Apel și cea Supremă. Această concluzie se bazează pe multiplele cercetări și constatări despre realitățile și adevărul din justiție moldovenească, declarațiile experților străini și locali, bazate pe analizele deciziilor emise de judecători, conectarea acestora la latura de rudenie, corupție, apartenență politică, frica dosarelor deschise pe numele lor legate de corupție etc.

Astfel se demonstrează, că justiția în Moldova este totalmente coruptă și politizată. În funcțiile de vârf ale justiției sunt promovate persoane incompetente. În țară lipsește independența judecătorească, iar cele mai importante decizii sunt pronunțate în instanță sub influența interesului politic.

Republica Moldova se clasează pe ultimele locuri în clasamentul global privind corupția în sistemul judecătoresc și procuratură. Totodată experții internaționali au constatat că justiția din Republica Moldova este lipsită aproape în totalitate de independență. În anul 2017 raportul Competitivității Globale al Forumului Economic Mondial a clasat Republica Moldova pe locul 133 la capitolul „Independența Justiției”, adică alături de Ecuador – locul 134, Burundi – 135 și Venezuela – 138. Pentru comparație, România este pe locul 70, Lituania – 58, Italia – 74, Spania – 65. Sondajele arată că cetățenii percep justiția ca pe un domeniu ce degradează într-un ritm șocant.

În prezent există probleme majore atât în ceea ce privește independența justiției, cât și în privința funcționării Procuraturii. Dacă vorbim de lupta cu corupția în sistemul judiciar, inclusiv în ceea ce privește testarea integrității, realitățile ne arată că problemele ce țin de reputația justiției sunt foarte grave. Oamenii nu au siguranța că-și vor dobândi dreptate în instanțele judiciare.

UE face eforturi enorme pentru a îmbunătăți starea de lucruri din justiția moldovenească, dar deocamdată, la nivelul societății, nu se simte nici un impact pozitiv. În ceea ce privește Procuratura, UE a investit fonduri considerabile, însă așteptările au fost dezamăgitoare.

Astăzi se menține tradiția sovietică, moștenită de pe timpuri, când influența politică asupra procurorilor și judecătorilor era foarte mare. Această tendință ia proporții tot mai mari în societate, astfel, întărind legături de interes oligarhic, afaceri pe care noi le vedem în politică.

În formatul fostelor guvernări, dar și cel al actualei devine tot mai greu, ba chiar imposibil, să ieși din această capcană. Subliniem, fără o schimbare bruscă, profundă și integrală în sistemul judecătoresc și procuratură, Moldova nu va cunoaște o dezvoltare europeană, nu va simți libertatea și prosperitatea, despre care se frământă atât de mult aceste guvernări.

Comisiile de specialitate ale ONU, Consiliul Europei, Comisia Europeană, Congresul SUA, toate organizațiile internaționale într-o voce semnalează opiniei publice internaționale situația politică tensionată de la Chișinău și riscurile care derivă dintr-un stat condus la nivel înalt de funcționari corupți. Încă din 2012 se atenționa despre „statul capturat” Republica Moldova și se aduceau argumente că instituțiile de stat nu funcționează conform legilor, ci conform dorințelor câtorva oameni bogați.

Principalele laturi caracteristice în funcționarea actualei justiții în Moldova:

 • Justiție selectivă;
 • Justiție la comandă;
 • Justiția – instrument de înfricoșare și supunere;
 • Justiția – instrument de preluare a afacerilor;
 • Justiția bată politică;
 • Justiția instrument de înlăturare a oponenților politici și economici;
 • Justiția mecanism de protecție a actelor infracționale și penale;
 • Justiția mecanism de protecție a infractorilor și penalilor docili patronilor săi.

Aceste laturi și-au găsit aplicația sa pe deplin în cercetarea furtului miliardului. Despre aceasta ne vorbește chiar și raportul CNA prezentat în Parlamentul Republicii Moldova, Rapoartele Kroll 1 și 2, concluziile experților internaționali și organizațiile internaționale.

Reieșind din situația gravă din justiția moldovenească, Mișcarea ”PROFESIONALISM și RESPONSABILITATE pentru OAMENI”, preluând actul de guvernare, își propune de a efectua reforme structurale și calitative în sistemul de justiție prin care:

 1. Fiecare cetățean al Republicii Moldova implicat într-un act de justiției să fie asigurat cu soluționare corectă și imparțială.
 2. Se va schimba din rădăcini formula de evaluare și angajare a judecătorilor, procurorilor, polițiștilor și funcționarilor din justiție, după criteriile de profesionism, integritate, obiectivitate, imparțialitate și neutralitate.
 3. Se va asigura funcționarea sistemului de justiție strict după cele trei valori: Imparțialitate, Independentă și I
 4. Se va elabora și implementa Strategia de prevenire și combatere a corupției din sistemul de justiție. Corupția erodează toate cele trei valori care constituie stâlpii unei justiții sănătoase.

În Republica Moldova judecătorii prin Constituție sunt declarați ca fiind independenți, crearea unor politici anticorupție înseamnă, în primul rând, control, care va urmări tocmai protejarea ei (independenței). În acest sens, la elaborarea și implementarea Strategiei de prevenire și combatere a corupției din sistemul de justiție, Mișcarea ”PROFESIONALISM și RESPONSABILITATE pentru OAMENI” va ține cont de principalele norme internaționale, care descriu politici cadru de prevenire și combatere a corupției, cum sunt Rezoluția 24 din 1994 a Consiliului Europei privind Cele douăzeci de principii directoare în combaterea corupției, Convenția penală și Convenția civilă împotriva corupției din 1999 ale Consiliului Europei și Convenția ONU privind combaterea corupției din 2003. Totodată, în reformarea sistemului justiției vor fi utilizate și bunele practici din țările UE, în special, din România, inclusiv colaborarea în acest domeniu cu cei mai buni profesioniști din sistemul judiciar românesc.

Totodată, în reformarea sistemului justiției vor fi utilizate și bunele practici din țările UE, în special, din România, inclusiv colaborarea în acest domeniu cu cei mai buni profesioniști din sistemul judiciar românesc.

Noi, Mișcarea ”PROFESIONALISM și RESPONSABILITATE pentru OAMENI”, suntem convinși că prin implementarea acestei reforme și a standardelor internaționale ar fi posibilă reformarea profundă a tuturor componentelor sistemului de justiție moldovenesc. Astfel, societatea imediat va simți și va percepe calitatea actului de justiție, va crește încrederea în acest domeniu, care este pilonul de protecție și asigurare a stabilității în societate.

 

 1. Sistemul financiar-bancar

 

Sistemul bancar este principalul instrument prin care are loc circulația și alimentarea tuturor elementelor de existență și funcționare a statului. Pe parcursul a celor 27 de ani de existență, sistemul financiar-bancar a fost principala țintă pentru care s-au dat lupte pe viață și pe moarte între clanuri mafiote, inclusiv cele de la putere, pentru a deține controlul asupra fluxurilor de fonduri financiare și bănești. Ultimii ani de guvernare ne-au demonstrat care este rolul și importanța acestui sistem. Astfel, cetățenii Republicii Moldova au devenit robi financiari pentru următorii 25 de ani din cauza furturilor din sistem și practic distrugerea sistemului financiar-bancar de către cei aflați le putere și nu fără ajutorul structurilor responsabile de reglementare și bună funcționare a sistemului bancar și a instituțiilor de protecție și monitorizare a fenomenelor criminale.

Orice flux financiar-monetar controlat de cineva stimulează sau creează probleme mari pentru dezvoltarea mediului de afaceri din țară și rezultă cu stagnarea societății, degradarea nivelului de trai și dependența cronică de finanțările externe.

Cursul de schimb este cea mai influentă pârghie a sistemului de delapidări, deposedări de valută străină a cetățenilor și micului business, de jonglare a prețurilor după placul unei grupări restrânse și în folosul său. Mișcarea ”PROFESIONALISM și RESPONSABILITATE pentru OAMENI” își propune strategiile corespunzătoare și un plan de stabilizare a cursului de schimb valutar pe o perioadă îndelungată.

 

 1. Sistemul educațional

 

Situația din sistemul educațional este împovărată cu mari probleme de ordin organizațional, managerial, de trecere la standardele de calitate a educației, lipsa cadrelor, lipsa politicilor bazate pe planificare strategică, lipsa de motivație, proasta administrare a proceselor din sfera educației de toate nivelele, corupția din sistem și lipsa cronică de fonduri financiare care practic lasă gol acest domeniu.

Educația este motorul societății. Nu putem astăzi să vorbim despre un sistem de educație de calitate care ar fi atractiv pentru tineri, pentru a rămâne și a studia, iar ulterior de a activa în țară. Toți anii de independență a Moldovei nu au lăsat nimic bun în domeniul educației pentru a forma pedagogi, iar guvernările anterioare au promovat o politică educațională degradantă, făcând din sistemul educațional spațiu de experimentare a ideologiilor, care practic a fost deplasat de la necesitățile reale ale societății. Resursele moștenite de la URSS deja se uzează cu totul, astfel acest sistem degradează continuu cu amplitudini tot mai mari.

Este nevoie de o reformă profundă și absolută a domeniului educației pentru a forma generații bine educate și mediu competitiv liber și egal pentru toți.

Numai oamenii noi, cu abordare diferită, cu dragoste față de această țară, devotați, dar nu cu interes personal pe primul loc, sunt capabili de a promova și implementa reforme ce vizează alinierea calității educației la standarde europene civilizate, iar administrarea corectă și necriminală a proceselor și finanțarea suficientă a instituțiilor, inclusiv motivarea cadrelor, ar putea da efecte într-o perioadă relativ scurtă – de 5-7 ani – cu dinamică ascendentă a acestui domeniu.

Republica Moldova are suficiente resurse astăzi pentru a transforma fundamental procesele din domeniul educației, însă acestea nu sunt corect administrate sau sunt furate.

Numai o echipă cu altă gândire și alte scopuri poate aduce schimbări în domeniul educației, inclusiv prin atragerea tinerilor interesați în viitorul acestui stat. Pentru realizarea acestui obiectiv, mișcarea noastră are capacitatea și dorința de a elabora și implementa politici de dezvoltare a domeniului educației, nepopuliste, precum au fost cele de până în prezent, parte a guvernărilor anterioare. Dintre acestea fac parte:

 • Integrarea sistemului educațional cu cel din România, respectiv, Uniunea Europeană și, astfel, asigurarea sporirii atractivității instituțiilor educaționale, respectiv, creșterea standardelor de calitate în educație;
 • Reformarea sistemului de educație primar, gimnazial și liceal, implementarea celor mai performante standarde de educație și evaluare a cunoștințelor;
 • Acordarea autonomiei reale și independenței instituțiilor superioare de învățământ, implementarea noilor standarde de calitate a proceselor de învățământ, modificarea din rădăcini a sistemului de evaluare a studiilor și a eliminării corupției din sistemul universitar și postuniversitar;
 • Reformarea sistemului de educație profesională, bazată pe necesități, pentru a forma un sistem competitiv bazat pe concurență reală în angajarea tinerilor în câmpul muncii.
 • Implementarea unor politici coerente legate de menținerea și motivarea cadrelor din domeniul educației. Astăzi venitul pedagogilor și profesorilor este o ofensă socială, ce-i clasează drept o pătură din cele mai sărace din societate.

Resurse există suficiente, însă ele nu sunt corect administrate și/sau sunt delapidate. Noi ne propunem implementarea unor noi politici, prin care echitatea socială se devină o realitate, ci nu un vis al cadrelor din domeniul educației.

 

 1. Tineretul și societatea

 

Tineretul din Republica Moldova reprezintă forța motrice a viitorului societății, o forță extrem de importantă ca în orice alt stat. Situația economiei naționale, problemele societății în întregime relevă că, pe cât de puternici sunt, tot atât de vulnerabili devin tinerii în această situație.

Lipsa și neimplementarea unor politici de tineret echilibrate, a serviciilor de educație și sănătate accesibile tuturor tinerilor, dar în special celor mai vulnerabili – din zonele rurale, din familii sărace și cei cu dezabilități, provoacă inechitate socială, cultivă ură și distorsionează procesele normale de educație. Din cauza lipsei de sprijin din partea statului, tinerii devin ulterior cetățeni inactivi și lipsiți de orice inițiativă și perspectivă.

La cei 27 de ani de independență, tinerii de astăzi reprezintă prima generație a Republicii Moldova și, pentru prima dată în istoria țării, reprezintă pătura cea mai numeroasă, de aproximativ 26% din populație.

Guvernările de până acum nu au avut capacitatea de a elabora și implementa politici fiabile pentru tineret, ca aceștia să-și găsească rolul și realizarea anume aici, în Republica Moldova. Astfel, începând cu perioada anilor 1995, toate atenția și munca guvernărilor a fost orientată spre formarea condițiilor pentru plecarea tinerilor din țară:

 • distrugerea sistemului de educație;
 • dezvoltarea corupției în sistem;
 • lichidarea sistemului de școli profesionale;
 • distrugerea potențialului industrial, care asigura cu locuri de muncă 50% din numărul total al tinerilor;
 • anularea oricăror mecanisme și instrumente de incluziune socială;
 • reducerea bugetului sistemului de educație;
 • provocarea corupției în sistemul de educație;
 • reducerea cadrelor pedagogice;
 • anularea pachetelor de asigurare a unor venituri decente a cardelor din sistemul de educație.

Ei au avut grijă doar de propriile interese, distribuirea sferelor de influență politică, economică și guvernamentală. Conform rapoartelor internaționale, tinerii din Republica Moldova sunt mult mai vulnerabili, în comparație cu cei din țările europene. Astfel, guvernarea dubioasă și necompetentă a fostelor elite politice a format principalele problemele cu care se confruntă tinerii din Moldova:

 1. Implicarea redusă a tinerilor în viața social-politică a societății. Când este vorba despre apărarea drepturilor proprii, majoritatea tinerilor devin imobili, preferă să stea indiferenți față de nelegiuirile ce sunt făcute de guvernanți. Ei așteaptă ca altcineva să le rezolve problemele sau să plece mai bine peste hotare.
 2. Fumatul, consumul excesiv de alcool, drogurile, relațiile sexuale timpurii și infecțiile cu transmitere sexuală și HIV
 3. Lipsa locurilor de muncă, dar și un salariu decent sunt lucruri care afectează cel mai mult pe tinerii din Moldova. Aceștia au nevoie de soluții viabile pentru a opri migrarea lor peste hotare. În prezent, angajarea tinerilor în câmpul muncii cotează doar aproximativ 25% din numărul total de tineri apți de muncă.
 4. Calitatea studiilor și accesul la educație este o altă mare problemă a tinerilor din Moldova. Educația pe care o primesc în cadrul instituțiilor de învățământ nu îi ajuta să se angajeze în câmpul muncii, deoarece materia studiată la universitate nu corespunde cerințelor angajatorilor.
 5. Salariile mizere provoacă nemulțumire în rândurile tinerilor și servește un motiv foarte serios de a pleca peste hotare în căutarea unui loc de muncă, după absolvirea liceului sau încă în primul an de facultate, obținerea licențelor universitare și chiar după obținerea diplomelor de magistru în oarecare domeniu.
 6. Lipsa posibilităților sau mai degrabă dezinformarea în ceea ce privește oportunitățile de dezvoltare personală sunt o problemă pentru mulți tineri.
 7. Corupția din cadrul instituțiilor de învățământ și cumpărarea funcțiilor în instituțiile de stat, inclusiv în companii mari.

În Republica Moldova există suficiente resurse și posibilități pentru tineri de a-și realiza ambițiile și țintele.

Mișcarea ”PROFESIONALISM și RESPONSABILITATE pentru OAMENI” își propune realizarea unui program amplu pentru ocuparea tinerilor, dezvoltarea propriilor afaceri, reformarea și implementarea unei strategii naționale de incluziune a tinerilor în viața social-economică și politică, pentru promovarea tinerilor în funcții de stat, prin elaborarea programelor de atragere a granturilor și proiectelor internaționale și autohtone prin care tinerii își vor găsi locul său în societatea noastră.

În prezent există alternative de a atrage investiții pentru crearea a cel puțin 10-15 mii de locuri de muncă anual. Este nevoie doar de voință politică și impunerea funcționalității instituțiilor statului.

 

 1. Ocrotirea sănătății

 

Indicatorii care caracterizează nivelul sănătății unei națiuni sunt invers proporționali volumului de investiții în acest domeniu, domeniul fiind al doilea după cel al educației după importanță. Ocrotirea sănătății este unul din serviciile de bază ale unei societăți. Nivelul cheltuielilor în sănătate, ca și a celor în educație, poate fi considerat un indicator rezonabil al gradului de dezvoltare a unei națiuni. Majoritatea țărilor cu economii avansate alocă resurse importante pentru finanțarea sectorului de sănătate ca premisă pentru generații cât mai sănătoase și o dezvoltare sustenabilă pe termen lung. În același timp, în Republica Moldova acestea sunt insuficiente, fiind determinate de constrângerile bugetare existente, politicile proaste în acest sector și corupție.

Pe de altă parte există câteva mari probleme, care fac acest domeniu ineficient, rigid și necompetitiv:

 • Administrarea dubioasă și necompetentă, pe alocuri criminală;
 • Insuficiența de finanțare;
 • Insuficiența de cadre;
 • Corupția;
 • Furturile și delapidările de bani din sistemul de ocrotire a sănătății.

O nouă abordare de sistem ar schimba lucrurile și ar pune pe un făgaș de dezvoltare dinamică acest sistem. Rezervele de finanțare conservate ale acestui sistem sunt valorificate numai în proporție de 45-50% astăzi. În țară există toate resursele necesare, dar și persoane care pot face schimbarea reală, să implementeze reforme profunde în sistem, standarde de calitate europene, condiții de muncă și de tratament pentru ca specialiștii să nu abandoneze locurile de muncă din acest sistem, să aibă un venit decent, iar sistemul să devină atractiv și competent, nivelul de finanțare să se dubleze și chiar să se tripleze.

Numai o echipă căreia îi pasă, de oameni necompromiși, profesioniști, care doresc să implementeze reforme profunde în acest sistem, ar reuși să realizeze în câțiva ani performanțe de invidiat, nu doar să se lupte contra acestui sistem. În acest sens, Mișcarea ”PROFESIONALISM și RESPONSABILITATE pentru OAMENI” a prevăzut în Planul de modernizare și dezvoltare a Republicii Moldova un amplu program de reformare a sistemului de ocrotire a sănătății și un nou model de management financiar al acestui sistem.

Astfel, calitatea sistemului de ocrotire a sănătății ar majora longevitatea medie a unui om din Moldova, care astăzi este printre cele mai mici din Europa.

 

 1. Protecția socială

 

Asigurarea cu pensii și alocații sociale este și va fi mereu o problemă foarte sensibilă, atât pentru persoanele apte de muncă, dar mai ales pentru cele de vârstă prepensionară și pensionară. Respectiv, calitatea vieții pensionarilor este direct proporțională cu profesionalismul și responsabilitatea pentru soluționarea problemei date. Evident, abordarea în cauză trebuie să țină cont de factorii economici, sociali și demografici. Aceștia acționează permanent asupra sistemului de pensii.

Migrația unei mari părți a populației apte de muncă peste hotare conduce la îmbătrânirea populației și creșterea tot mai mare a presiunii asupra bugetului asigurărilor sociale de stat. Ca urmare, unui pensionar revine în prezent 0,7 angajați.

Este cunoscut, că în structura contribuțiilor de asigurări sociale de stat calculate, partea preponderentă constituie contribuțiile calculate la fondul de retribuire a muncii de către angajatori și contribuțiile individuale, transferate din salariile angajaților. Mai există și întreprinzători individuali, persoane fizice ce desfășoară activitatea pe cont propriu și se asigură în mod individual prin contract.

Cu cât mai puține locuri de muncă există în economie, cu atât mai gravă devine problema existenței unui volum suficient de contribuții la bugetul ASS, care să poată permite nu doar plata pensiilor, dar și posibilitatea indexării lor anuale și a creșterii mărimii acestora. Deci, cu regret, avem o situație cronică care se agravează în continuu. În rezultat, pensiile sunt cele mai mici din statele Europei de Sud-Est și chiar statele ex-URSS.

Mișcarea ”PROFESIONALISM și RESPONSABILITATE pentru OAMENI” dispune de un model de reformare a sistemului de asigurări sociale, care presupune o abordare totalmente nouă. Aceasta se axează pe bunele practici europene și cere să fie promovată și implementată de oameni competenți și incoruptibili, fără trecut dubios. Pe de altă parte, reformele nu pot avea loc separat, fără demonopolizarea, debirocratizarea, decriminalizarea și crearea unor condiții transparente de funcționare a mediului de afaceri propice unei economii de piață funcționale. În context, un rol major revine și încurajării administrării private a pensiilor, care va reduce presiunea asupra bugetului ASS și va stimula creșterea economică prin investirea sumelor acumulate în economie și crearea unor locuri noi de muncă.

Astăzi resursele ascunse ale Republicii Moldova permite de a majora pensiile minimum de 2,5 la persoanele care au o pensie foarte mică și minimum de 2 ori a celor cu pensie medie. Pentru valorificarea acestor resurse este necesar de oameni care nu fură și știu cum să materializeze aceste resurse. Este vorba despre profesionalism, responsabilitate și interes pentru oameni, solidaritate și dorință de a fi conform funcțiilor ocupate.

 

 1. Problema transnistreană

 

Soluționarea problemei transnistrene are o importanță vitală pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Motivele acesteia sunt diferite: 1) în raioanele estice staționează ilegal forțele militare rusești, care susțin în modul cel mai direct separatismul, ceea ce limitează independența Moldovei; 2) Transnistria a devenit o gaură neagră a economiei Moldovei, unde sunt ”spălate” sume enorme de bani și se adună criminali din diferite țări; 3) considerăm absolut inacceptabilă poziția unor forțe politice, conform căreia noi trebuie să ne dezicem de raioanele de Est ale Moldovei pentru a stimula procesul europenizării țării.

Scopul nostru este de a integra regiunea transnistreană în componența Moldovei prin instrumente economice, politice și diplomatice, de a dezrădăcina în raioanele de Est forțele antistatale, proruse, a include zona de Est a țării în complexul economic al Moldovei. Nici într-un caz nu vom permite ”compromisuri” false cu separatismul transnistrean, susținut de Rusia, care duc doar la întărirea pozițiilor acestuia.

Pentru a realiza acest scop, vom insista într-un mod hotărât la eliminarea reprezentanților regimului separatist de peste Nistru din procesul de negocieri privind statutul regiunii. Vom cere, ca aceasta întrebare să fie discutată doar cu stăpânul adevărat al separatiștilor – Rusia. Pentru aceasta vom promova ideea de transformare a formatului de negocieri – cu excluderea Tiraspolului și includerea a SUA și UE.

Natura economică a conflictului separatist din stânga Nistrului

În prezent, starea economică în zona separatistă poate fi caracterizată drept haos, unde practic nimeni nu mai poate controla nimic și pe nimeni.

Un element aparte este de menționat faptul, că conducerea teritoriului separatist se autoblochează economic, sinestătător, prin impunerea unor taxe mai mari de 100% la toate mărfurile provenite din partea dreaptă a Nistrului. În prezent, 83 la sută din exportul zonei separatiste se efectuează spre țările Uniunii Europene.

Populația din Moldova astăzi, practic, este principalul finanțator al regimului separatist din stânga Nistrului prin tarifele le energia electrică, cumpărată de Chișinău de la Cuciurgan, și gazele livrate de Rusia separatiștilor. În toată perioada de existență a Moldovei ca stat independent, nimeni din oficialii moldoveni nu a avut interes real de soluționare a conflictului.

Este de subliniat, că conflictul transnistrean poate fi perceput ca un plan agresiv îndreptat spre divizarea teritorială a Republicii Moldova și slăbirea suveranității ei. Toate acțiunile pe parcursul istoriei acestui conflict vorbesc și confirmă această concluzie, fapt realizat ca proces activ susținut de Rusia. Deci, conflictul dintre partea dreaptă și stângă a Nistrului este, în esență, un conflict politica-teritorial de natură internațională şi apare ca rezultat al acțiunilor neconstituționale de uzurpare a puterii în raioanele de pe malul stâng al Nistrului de o grupare radicală criminală, susținută direct de Rusia, inclusiv prin specificul caracter pro-rus.

Formatul de negocieri 5+2 privind soluționarea diferendului transnistrean este un format care nu a oferit până în prezent și nici nu va oferi în viitor vreo soluție. Este justă această concluzie, deoarece anume prin acest format a fost comisă cea mai gravă greșeală, conducerii teritoriului separatist fiind recunoscut dreptul ca parte egală la negocieri. În așa fel, se dictează condiții care din start sunt inacceptabile atât pentru evoluție pozitivă, cât și pentru toți ceilalți actori implicați în negocieri.

Oricât de mare nu ar fi dorința de a soluționa acest conflict, fără abordare economică, acesta nu poate fi rezolvat. În prezent s-au format toate condițiile de rezolvare a conflictului, care ține sub tensiune o bună parte a regiunii. Există o schemă cu trei mari mecanisme și dimensiuni prin care poate fi abordată rezolvarea acestui conflict. Pentru ca aceste trei mecanisme să fie aplicate, este necesară voință politică din partea Chișinăului de a impune toate părțile implicate în procesul de negocieri să accepte regulile adoptate și toate condițiile internaționale. În acest sens, este nevoie ca prin acțiuni concrete să fie unificate cele trei dimensiuni:

 1. Sistemul monetar-bancar;
 2. Sistemul bugetar fiscal;
 3. Sistemul asigurărilor obligatorii.

Conflictul este recunoscut pe plan mondial ca unul internațional, care amenință o regiune întreagă. Astfel Republica Moldova este în drept să ceară și să impună Federației Ruse respectarea normelor internaționale de drept financiar, prin care să fie interzise conturile corespondente ale băncilor ilegale transnistrene în băncile din Rusia și alte țări. Astfel, toate fluxurile de bani trebuie să fie monitorizate de către autoritatea monetară centrală moldoveană. Toate băncile din acel teritoriu vor fi nevoite să ceară autorizare de la BNM, iar moneda națională va intra în circulație și în acel teritoriu.

Prin acceptarea sistemului unic bugetar-fiscal poate fi lichidat sistemul de fraudare financiară din acea zonă, punerea sub controlul strict a contribuabililor și integrarea în sistemul de standarde internaționale din care Moldova face parte. Astfel, se va îmbunătăți radical climatul de afaceri din acea zonă, iar bugetul regional va fi alimentat oficial cu sursele necesare și nu de proveniență suspectă.

În prezent, cea mai gravă problemă a populației din zona secesionistă este asistența și protecția socială. Cu tot suportul din Rusia, sistemul de pensii din regiune este unul extrem de învechit, fără control, iar fraudele financiare ale acestui sistem nici nu se mai contorizează.

În acest context, unificarea sistemului de protecție socială ar oferi tuturor locuitorilor din partea stângă un suport foarte puternic din punct de vedere financiar de perspectivă.

 

 1. Problema găgăuză

 

Considerăm, că guvernele, aflate la putere din 1990 până în prezent, au acordat atenție absolut insuficientă problemei raioanelor de Sud. Din acest motiv, regiunea a fost cucerită de propaganda rusă, care promovează în rândurile populației regiunii atitudini ostile față de conducerea țării, cursul și valorile proeuropene.

Declarăm, că în soluționarea acestei probleme vom proceda în strictă conformitate cu Constituția și legislația țării și vom întreprinde toate măsurile posibile pentru a întări forțele proeuropene în regiune pentru a bloca orice încercare a grupărilor cu viziuni separatiste de a lărgi ilegal împuternicirile organelor locale ale puterii UTA Gagauz Yeri.

Unul din instrumentele de soluționare a problemei găgăuze este implicarea funcționarilor din regiune într-un program de stat ce ține de studierea limbii române, respectiv modificarea legislației și introducerea unui criteriu obligatoriu de ocupare a funcțiilor publice – cunoașterea limbii române. Paralel, se va pune accent pe:

 • dezvoltarea culturii găgăuze prin deschiderea școlilor cu predare în limba găgăuză;
 • acțiuni mediatice continue în promovarea limbii române și găgăuze, precum și în promovarea continuă a Uniunii Europene ca vector civilizațional firesc;
 • introducerea indicatoarelor localităților în limba română și găgăuză ca în România, respectiv, UE;
 • trecerea de la participarea incipientă la implicarea plenară a localităților din regiunea găgăuză în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru pentru implementarea proiectelor transfrontaliere;
 • blocarea propagandei ruse în regiune prin intermediul măsurilor legislative și administrative;
 • încurajarea încheierii de către primarii localităților găgăuze a acordurilor de înfrățire între localitățile găgăuze și cele din România în baza experienței deja existente a încheierii unor asemenea acorduri de către primăriile or. Comrat, Ceadâr-Lunga și Vulcănești în anul 2018.

 

 1. Diaspora

 

În urma crizei sistemice ce durează din 1991, în toate domeniile vieții social-economice și a crizei morale, generate de partidele politice care au guvernat absolut iresponsabil societatea, o parte importantă a populației apte de muncă din Republica Moldova a plecat peste hotare în căutarea unei vieți mai bune.

Conform datelor oficiale ale Biroului Migrație și Azil cu referire la statistica deținută de Poliția de Frontieră, la începutul anului 2018, numărul celor plecați peste hotare pentru diferite perioade de timp cota circa 800 000 de persoane. În același timp, conform datelor unor instituții de cercetare, cifra se ridică la circa 1 000 000 de cetățeni sau chiar depășește.

Structura emigranților denotă că, începând cu anul 2015, se atestă reducerea continuă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în Federația Rusă și sporirea continuă a celor care aleg Occidentul. Explicația constă în înrăutățirea situației social-economice din Rusia ca urmare a devalorizării rublei și, totodată, a anexării Crimeii și războiului din Estul Ucrainei, respectiv a sancțiunilor impuse Rusiei de către UE și SUA. Estimările arată că, datorită unui nou pachet de sancțiuni care urmează a fi aplicat Rusiei de către SUA în toamna anului 2018, situația economică a Rusiei se va deteriora și mai mult. Astfel este evident ca numărul celor care muncesc în câteva orașe din Rusia să se reducă în continuare. Datele Serviciului Federal de Migrație din Federația Rusă arată că la data de 01.06.2018 în Rusia se aflau în jur de 350 000 de persoane, comparativ cu 430 750 de persoane la 01.06.2017, 561 000 – la începutul anului 2015 și circa 600 000 – la începutul anului 2014.

Cea mai mare parte a emigranților au ales țările occidentale. Astfel, la data de 01.06.2018 circa 160 000 de persoane se aflau în Italia, peste 50 000 – în SUA, circa 60 000– în Franța, circa 50 000 – în Marea Britanie, 15 000 – în Germania, 18 000 – în Canada, 13 000 – în Israel, 10 000 –în România, 16 000 – în Spania, circa 7 000 – în Portugalia, circa 9 000 – în Grecia, 15 000 – în Irlanda, circa 9 000 – în alte țări europene.

Mișcarea “PROFESIONALISM și RESPONSABILITATE pentru OAMENI” își propune ca angajament să contribuie la reîntoarcerea cetățenilor din diasporă, atragerea celor mai buni profesioniști din cadrul acestora în accelerarea reformării plenare a sistemului social-economic. Acest lucru este realist doar prin schimbarea cardinală a abordărilor social-economice, elaborarea și implementarea reformelor vizibile în toate domeniile vieții umane: justiție, economie, educație, sănătate, sfera socială etc. Pașii concreți în domeniile vizate sunt deja schițați în capitolele respective ale manifestului.

Din 2001 până în prezent, cetățenii moldoveni aflați la muncă peste hotare au trimis în Moldova bani în valoare de aproximativ 30,0 miliarde de dolari SUA. Toți acești bani au fost împrăștiați și risipiți. În principiu, oamenii au fost deposedați de această valută prin diferite scheme de fostele guvernări.

Mișcarea “PROFESIONALISM și RESPONSABILITATE pentru OAMENI” își propune de a analiza cu mare atenție fiecare dolar venit de peste hotare de la concetățenii noștri, de a crea condiții de stimulare pentru a investi acești bani, astfel de a crea noi locuri de muncă.

Modelul nostru de stimulare a mediului de afaceri analizează toate posibilitățile ca mijloacele care sunt transferate în Moldova de peste hotare de la cetățenii noștri să fie consolidate în vederea fondării a unei bănci a cetățenilor, care ar fi baza dezvoltării afacerilor, în primul rând pentru persoanele care se reîntorc la patrie și își doresc inițierea unei afaceri cu surse ieftine. Astfel, s-ar pune capăt exodului de valută din Moldova prin scheme spiralice cu miros criminal de deposedare a cetățenilor de valută. Vom pune, astfel, capăt folosirii cursului de schimb al leului moldovenesc ca instrument de înșelăciune a oamenilor de către cartelele economice criminale susținute de către instituțiile de stat, inclusiv prin provocarea creșterii prețurilor la produsele alimentare și resursele energetice.

În același timp, implicarea diasporei în schimbările propuse poate fi obținută și prin asigurarea participării cetățenilor la procesul electoral, prin intermediul schimbării cardinale a mecanismului de vot. În acest sens, o atenție sporită va fi acordată numărului de secții de votare de peste hotare, posibilității cetățenilor de a vota timp de 2 zile, precum și votului electronic sau prin corespondență.

0

Leave a Reply