AUTOBIOGRAFIE cu aspecte de integritate și verticalitate în activitatea dlui Gheorghe Costandachi

AUTOBIOGRAFIE

cu aspect de integritate și verticalitate

din activitatea dlui Gheorghe Costandachi

  1. Direcția de control și revizie a Ministerului finanțelor, iulie 1989 – iulie1991, în calitate de controlor-revizor superior pe raionul Ialoveni, responsabil de activitatea de revizie pe tot raionul. În toamna anului 1989, am depus cerere pentru a primi un lot pentru construcția casei în Ialoveni, sectorul ”Moldova”, 6 ari. În acea perioada se derula un program special pentru tinerii specialiști. În perioada activității mele în raion, în calitatea de revizor-controlor superior, am efectuat foarte multe revizii și controale, atât planificate, cât și inopinate. Am depistat multe nereguli în primăriile satelor din raion, la organizații, întreprinderi și colhozurile și sovhozurile active în acea perioadă. Au existat mai multe cazuri, însă menționez doar 3 cazuri din ele:
  • Revizia financiară planificată de la cariera din Mileștii Mici, în rezultatul căreia am depistat inegalități în evidență, diferențe uriașe între volumele de extragere și producție a blocurilor pentru construcții din contabilitate și stocuri. Cifra era aproximativ de 50 mii de ruble sovietice. Materialele au fost trimise la procuratura din Ialoveni. Mi s-au propus multe favoruri, inclusiv materiale și tot de ce era nevoie pentru construcția casei. Am refuzat. Mai apoi am fost acuzat de faptul că prin șiretlicuri și în mod privilegiat ilegal am obținut loc de casă cu prioritate, folosindu-mă de funcția ocupată.
  • Revizia din colhozul din satul Bardar a scos în evidență mai multe nereguli, printre care și un neajuns de 40 de tone de benzină în stocul gospodăriei. Materialele au fost trimise la procuratură. Mi s-au propus diferite favoruri, inclusiv și bani, însă am refuzat. Au parvenit sunete la serviciu, la minister și diferite informații false, însă toate verificările pe marginea activității mele nu au dat niciun rezultat negativ, iar informațiile nu s-au adeverit.
  • Controlul la MSO-1, Organizație intergospodărească de construcții, a scos în evidență mii de tone de pietriș pentru construcția drumurilor și producția betonului. Materialele au fost transmise procuraturii.

Ca urmare a tuturor atacurilor care mi se aduceau, am fost nevoit să renunț la lotul destinat pentru construcția casei. Am abandonat toate materialele care le procurasem și lucrările care erau începute pentru temelie. Am renunțat și la creditul de la bancă pe care contractasem în valoare de 20 000 de ruble pentru cheltuielile de construcție a casei.

  1. În cadrul activității la Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chișinău, am avut multe cazuri, în rezultatul căror am eliberat din funcție mai multe persoane, chiar și din cele care erau angajate ca rude a unor persoane din conducerea IFS. Pe rezultatele unor controale fiscale la unele întreprinderi mari în urma acțiunilor conducerii IFS apăreau conflicte, care se amplificau în timp între mine și conducerea IFS, fapt ce a dus la concedierea mea benevolă.
  2. Activitatea în funcția de manager principal al liceului ”Prometeu” a pus bazele legalizării activității financiare a liceului, care practic mergea pe ascuțișul sabiei. Am organizat conform legii încasarea taxelor de înmatriculare a elevilor și a taxelor de școlarizare, am organizat și am pus baza salarizării angajaților și cadrului didactic în acest liceu, care era grav defectuoasă. În rezultat am fost constrâns de către foștii asociați să aleg demnitatea sau să mă las îngenunchiat. Eu am ales demnitatea. Condiția era ca să-mi retrag acțiunile civile din judecată pentru publicațiile unor ziare și săptămânale care mă denigrau în schimbul menținerii funcției de manager. Totuși, în rezultatul judecăților cu ”Literatura și Arta”, ”Timpul”, ”Accente”, personal cu Nicolae Dabija și încă peste 40 de academicieni și oameni notorii care semnaseră o Declarație prin care mă denigrau, mi s-a adjudecat sute de mii de lei.

Subliniez, nu am încasat nici un leu nici de la un ziar și nici de la o persoană, martori sunt toți ei. Mi-a fost suficient să văd doar publicate dezmințirile lor în ziarele lor. Asta a fost scopul principal.

  1. În activitatea mea ca lector în diferite instituții de învățământ superior, am fost impecabil cu studenții și audienții. Multe cazuri au fost că studenții îmi spuneau că majoritatea profesorilor iau mită la examene și sesiuni. Toți studenții care au trecut prin cursurile mele universitare pot confirma că din prima zi de an studii, chiar la prima ora erau avertizați despre regulile și criteriile personale ale mele vizând corelațiile student – profesor și evaluările care aveau loc la finalizarea cursului universitar. Nicio dată nu a fost să susțină examenele de sesiuni toată grupa, iar ulterior nimeni nu era evaluat pozitiv până când nu susținea în baza cunoștințelor sale. În prezent, când mă întâlnesc studenții care nu susțineau din prima dată probele la examene, aceștia îmi mulțumesc.

Au fost cazuri că unele rude-studenți de-ale unor profesori de la ASEM nu susțineau probele de câteva ori și plana riscul de a fi exmatriculați, însă tot cadrul profesoral cunoștea foarte bine că nimeni nu se poate apropia de mine pentru a cere favoruri pentru rude sau pentru a pune note fără susținerea probelor de sesiune.

Acast fapt poate fi confirmat de oricine a trecut prin cursurile mele la ASEM și alte instituții.

Chiar și la Academia de Administrare Publică, unde mi se spunea că este o regulă de a pune note, datorită faptului că audienții sunt persoane mature, bine formate, cu funcții publice, de către mine această regulă nu era respectată.

  1. Activitatea mea în cadrul Institutului de Economie, Finanțe și Statistică al AȘM, în calitate de director adjunct cu activitate științifică, a scos în evidență delapidări de milioane de lei. Datorită acestui fapt, institutul a rămas fără director și secretar științific, alții nu au fost numiți și a trebuit să mă descurc de sine stătător cu resursele care erau disponibile. În rezultat au fost intentate mai multe dosare penale, eliberate din funcții peste 20 de persoane din guvern și alte instituții de stat, în frunte cu actualul președinte al statului, Igor Dodon. Toți absolut au întors în casieria institutului salariile ilegal calculate și primite de ei pe parcursul mai multor ani, inclusiv și actualul președinte Igor Dodon, întrucât erau angajați ca suflete moarte.

Din cauza aceasta, în primăvara-vara anului 2009, Igor Dodon, fiind Prim-vicepremier al dnei Zinaida Greceanîi și Ministru al economiei și comerțului, dar și alte persoane cu funcții publice, care mai înainte muncise la acest institut, au pornit o campanie de a lichida institutul. Datorită unui efort inimaginabil, împreună cu echipa din institut am rezistat, iar planul lor a eșuat. Academia pregătea un plan de restructurare a institutului, costurile căreia atingeau 2,0 milioane de lei. Eu am respins planul AȘM, iar la sfârșitul anului 2009, la propunerea mea, în baza planului elaborat de mine, institutul a fost restructurat. În rezultat, peste 90 de persoane au fost eliberate, din rândul celor care veneau și plecau de la lucru fără eficiență. Această restructurare și eliberarea acelor persoane la sfârșitul anului 2009 nu a costat bugetul și AȘM niciun bănuț, fiindcă a fost argumentată.

La începutul anului 2010, institutul funcționa în continuare fără director și secretar științific, iar la cererea de a fi numit în funcția director interimar președintele academiei nu răspundea cu nimic. Mai apoi mi-a venit un sol de la conducerea academiei cu niște propuneri prin care mi se sugera să renunț la funcție pentru niște favoruri, dacă nu va fi organizat concurs prin care în institut va fi ales un director nou. La care eu am refuzat.

Concursul a fost organizat, iar în perioada desfășurării concursului, din nou mi-a venit același sol cu o altă ofertă, de a ieși din concurs cu condiția de a mi se păstra funcția de director adjunct. Am refuzat această ofertă. Concursul l-am pierdut și în funcție de director a fost ”aleasă” o persoană nouă. După aceasta am început să fiu persecutat și, în consecință, m-am eliberat benevol.

În rezultat, institutul a rezistat tuturor atacurilor din partea guvernului, academiei, a fost păstrat ca entitate științifică, iar oamenii au rămas la locurile lor de muncă, iar eu – fără muncă. În schimb mi-am păstrat verticalitatea.

0

Leave a Reply