CURRICULUM  VITAE GHEORGHE COSTANDACHI

 

 

CURRICULUM  VITAE
DATE PERSONALE

Prenume, nume

Data de naştere

Adresa

Tel.

E-mail

Cetăţenia

Gradul ştiinţific

Titlul ştiinţific

 

Gheorghe Costandachi

12.04.1961

MD-2060, Republica Moldova, Chişinău, str. Grenoble, 205, Apt. 15

(373) 797 66666 mob., (373) 22 567 220 dom.

geocostc@gmail.com

Republica Moldova (MD), România (RO)

Doctor în ştiinţe economice

Conferenţiar cercetător în Finanţe, Monedă, Credit

 

STUDII

1. 2007 – prezent Activitatea de cercetare în cadrul  tezei de doctor habilitat
2. 1999 – 2001

Specialitatea

Doctorat la Academia de Studii Economice din Moldova

Economie şi management în ramură

Teza susținută: ”Corelațiile dintre sistemul impozitar și eficiența activității de antreprenoriat

3. 1985 – 1989

Facultatea

Specialitate

Universitatea de Stat din Moldova

Economia comerțului

Evidența contabilă și analiza activității economice în comerț

4. 2007 – 2009

Facultatea, Specialitatea

Institutul Naţional de Formare Continuă”

„Psihologie” specialitatea “Psihologie aplicată”

5. 1982 – 1983 Colegiul de culinărie şi comerţ а Ministerului Comerţului RSSM
6. Cursuri de calificare, trening-uri, seminare 1989-prezent, New-York, Milano, Moscova, Novosibirsk, Ankara, Praga,  Istanbul, Italia, Altele.
 

COMPETENŢE LINGVISTICE

7. Română – excelent, Rusă – excelent, Engleză – fluent, Spaniolă – bine,  Italiană – bine, Franceză – inferior
 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ

8. Iunie 2017 – prezent Președintele Centrului Social-Politic European
9. Martie 2017-decembrie 2017 Prezident Compania „PROLIFE-GROUP” SRL
10. Iunie 2015 – septembrie 2016 Președinte Compania ”European Money Access Solutions” SRL
11. Octombrie 2012 – Iunie 2015 Director programe, Institutul Național pentru Dezvoltare
12. Decembrie 2011 – Iunie 2013 Segnor Expert, IDIS ”Viitorul”
13. Septembrie 2009 – Aprilie 2010 Director – interimar  Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS), Academia de Științe a Moldovei
14. Iulie 2008 – August 2010

Funcţia

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS)

Director adjunct cu activitate ştiinţifică

15. Martie 2007 – Ianuarie 2010

Funcţia

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS)

Şef centru – Centrul „Bazele ştiinţifice ale statisticii”

16.  Iulie 2006 – Martie 2007

Funcţia

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS)

Cercetător ştiinţific principal, Centrul „Bazele ştiinţifice ale statisticii”

17. Septembrie  2005 – Iulie 2007

Funcţia

SRL „Cosmetique de France”, Chişinău

Manager principal cu activitate financiară şi economică

18. Iulie 2003 – Septembrie 2005

Funcţia

Liceul “Prometeu”,

Manager general al Liceului

19. Iulie 1999 – Iulie 2003

Funcţia

Întreprinderea mixtă  „OBERON”

Director cu activitate economică

20. August 1977 – Iunie 1999

Funcţia

Inspectoratul Fiscal de Stat din Chişinău

Şef direcţie – Control fiscal

21. Iulie 1991 – August 1997

Funcţia

Asociaţia de producere a vinurilor şi şampaniei “Basarabia”

Director financiar

22. Iulie 1989 – Iunie 1991

Funcţia

Ministerul de Finanţe al Republicii Moldova

Direcţia de Revizie şi Control Controlor – revizor superior

 

ACTIVITĂȚI PE PIEȚELE FINANCIARE INTERNAȚIONALE

23. 1997 – 2011 Activitate individuală trader pe Pieţele Financiare Internaţionale
 

ACTIVITATE DIDACTICĂ UNIVERSITARĂ

24. 2002 – 2003 Lector superior, Academia de Studii Economice din Moldova, Facultatea „Finanţe şi Bănci”. Curs „Metode şi Tehnici Fiscale” Catedra  „Finanţe şi Asigurări”
25. 2003 – 2004 Lector superior , ASEM, Facultatea de Finanţe şi Bănci. Curs „Relaţii Monetare-financiare Internaţionale”,  Catedra„ Bănci şi Burse de Valori”
26. 2004 – 2005 Conferențiat universitar, ASEM, Facultatea „Finanţe şi Bănci”, Cursul “Tranzacţii Bursiere”, „Managementul portofoliului de investiţii”, „Pieţele Financiare”,  Catedra „Bănci şi Burse de Valori”
27. 2005 – 2006 Conferențiat universitar , Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele RM, Departamentul de Economie şi Management: cursuri „Management Financiar”, „Pieţe de Capital”, „Politica Monetară”
28. 2008 – 2009 Conferențiat universitar , Institutul de Stat de Formare Continuă, Catedra „Economie”: cursuri „Finanţele întreprinderii”, „Planificarea Business-ului”
 

ACTIVITATE DE CERCETARE ÎN PROIECTE

29. 2006 – 2010

Conducător de proiect

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS). Proiectul de cercetare ştiinţifică fundamentală „Perfecţionarea sistemului informaţional statistic în vederea integrării europene”.
30. 2006 – 2010

Responsabil de proiect, executant

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS). Proiectul de cercetare fundamentală „Elaborarea instrumentarului de analiză a influenţei sistemului financiar – monetar asupra economiei  reale”.
31. 2007

Manager de proiect – adjunct

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, Proiectul de cercetare fundamentală „Elaborarea bazelor metodologice pentru modelarea echilibrului economic și a fluxurilor monetare, ca o condiție prealabilă pentru o creștere economică durabilă și stabilă a economiei naționale”.
32. 2007 – 2008

Cercetător principal

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS). Proiectul de cercetare fundamentală „Măsuri de perfecţionare a sistemului de finanţare a ştiinţei în Republica Moldova”.
33. 2008

Cercetător principal

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS). Proiectul din cadrul Programului de Stat „Bazele metodologice ale reglementării stării de echilibru a economiei naţionale ca premise ale creşterii durabile”.
CURSURI TEORETICE UNIVERSITARE ELABORATE ȘI PREDATE
1.       „Metode şi Tehnici Fiscale”

2.       „Relaţii Monetare-financiare Internaţionale,

3.       “Tranzacţii Bursiere”,

4.       „Managementul portofoliului de investiţii”,

5.       „Pieţele Financiare”,

6.       „Management Financiar”, ”

7.       ”Pieţe de Capital”,

8.       „Politica Monetară”,

9.       „Finanţele întreprinderii”,

10.    „Planificarea Business-ului”

 

ALTE ABILITĂȚI

34. Manageriale/organizaționale –  Managementul diferitelor pe diferite nivele și domenii, abilități organizatorice profunde;

–  Cunoștințe și experiență necesară pentru punerea în aplicare o deciziilor elaborate;

–  Experiență de conducere a echipelor de până la 250 de persoane;

–  Cunoștințe ale criteriilor, principiilor și metodelor de organizare, execuție și control.

35. De comunicare –  Dezvoltate, identificare a echilibrului în orice situații, diverse discuții și polemici profesionale, inclusiv speciale;

–  Experiența de comunicare cu auditorii mari de oameni, persoane, inclusiv cu grupe mici, cu diferite calificări și nivele de educație;

–  Abilități înalte de colaborare și comunicare cu nivele guvern, societatea civilă, oameni obișnuiți, grupuri de profesioniști, etc.;

–  Capacități de atragere și convingere a persoanelor în situații diferite.

 

ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE ȘI PUBLICȚII

36. Publicaţii științifice

 

–  Peste 120 de lucrări ştiinţifice şi practice în domeniul  monetar–bancar, managementului financiar, securitatea financiară,  antreprenoriat, economie, finanţe, sfera socială și bugetar-fiscală, macroeconomie.

–  Co-autor al mai multorcărțiștiințifice din sfera economică și financiară

–  Autor al mai multor studii și cercetări privind impozitarea, finanțe, corupție, economie, sfera socială, bănci.

37. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE ȘI PUBLICE
Activități și implicații cu Impact social și științific:

–       Studii, analize, expertize și cercetări din domeniul piețelor financiare, problemelor de piață, administrarea riscurilor și securității financiar-bancare, economie subterană, mediu de afaceri, legislație economică, financiară și fiscală.

–       Participări la conferințe și forumuri naționale și internaționale, științifice și practice, cu rapoarte  științifice, analitice și practice în domeniul analizei și expertizei financiar-bancare, social-economice și a mediului de afaceri.

Implicarea în elaborarea de strategii, proiecte de legi, acte normative și de reglementare:

–       Strategia Națională de Dezvoltare 2008-2011;

–       Strategia Națională de Dezvoltare2020;

–       Strategiadedezvoltareși de finanțare aIMM-urilor;

–       Strategia deInformareNATOdinRepublica Moldova;

–       Strategiadedezvoltareaagriculturiiși a spațiului rural;

–       Expertizaalegiloranuale bugetului de stat;

–       Avizarea și expertiza a mai mult de 25 de legi economice, fiscale și financiare;

–       Alte expertize și recomandări pentru structurile publice, mediul de afaceri.

Participări în grupuri de lucru

–       Membru al Asociației oamenilor de afaceri;

–       Membru al Asociației Contabililor și Auditorilor din Moldova;

–       Ministerul Economiei – membru al consiliului de administrație al Fondului de eficiență în energetică;

–       Președinte al Comitetului de Investiții,

–       Membru al grupului de lucru pentru elaborarea cadrului de cheltuieli pe termen mediu Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Finanțelor.

INFORMAȚIE ADĂUGĂTOARE
Prietenos, organizat, orientat spre obiective; formare continuă a nivelului de cunoștințe și abilități profesionale, cunoaște lucrul în echipă, vastă experiență în management, dezvoltarea strategiilor, punerea în aplicare a politicii de activități de afaceri și planificare strategică.

 

 

 

0

Leave a Reply