Moldova la 25 ani. Ameninţări şi perspective 1

21 iunie 2016, Chișinău: Delapidările din sistemul bancar, economia tenebră și corupția excesivă invocă amenințări social-economice tot mai evidente pentru țara noastră. Studiul recent ”Republica Moldova la un sfert de secol de independență. Realități social-economice” oferă calcule exacte asupra realității din ultimii ani.  24,5 miliarde dolari – valoarea remitențelor din ultimii ani, 27,76 miliarde lei – susținerea externă a bugetului, 70 miliarde lei – valoarea economiei tenebre sunt doar câteva dintre datele necunoscute până acum și dezvăluite generos în lucrare.

Astfel, pentru prima dată a fost prezentat un calcul mai exact al populației plecate peste hotare, cauzele reducerii forței de muncă și factorii care au determinat nivelul de trai al cetățenilor din Moldova. ”Din cauza proastei guvernări, în perioada anilor 1991-2015 populația a rămas fără locuri de muncă, fără bani și fără avere. Respectiv, populația a fost impusă să caute noi posibilități de a-și întreține existența”, susține autorul cercetării, doctorul în economie, Gheorghe Costandachi.

Este prezentată și evoluția a populației începând cu anul 1940, inclusiv pe dimensiunea sporului populației în perioada 1940-2016 și cea mai tragică problemă – reducerea de aproape două ori a numărului de elevi, începând cu 1992, de la 722,0 mii până la 374,0 mii de elevi.

Expertul conchide că ”Moldova riscă să fie lovită parțial de foame”și demonstrează  că majoritatea populației riscă să se confrunte cu o eventuală subnutriție din cauza veniturilor mici și a prețurilor mari. Cercetarea prezintă schematic corelațiile dintre nivelul veniturilor populației și salariilor angajaților, racordate la ritmul de creștere a prețurilor.

Potrivit studiului, în perioada anilor 2000-2015, volumul transferurilor de la persoanele aflate la muncă peste hotare s-a ridicat la peste 24,5 miliarde dolari SUA, valoarea ajutoarelor financiare acordată de Uniunea Europeană și partenerii de dezvoltare pentru bugetul de stat – 27,76 miliarde lei, iar pentru dezvoltarea Moldovei, aceștia au alocat aproximativ 5,5 miliarde dolari, în aceiași perioadă.

Polarizarea societății civile este explicată, de asemenea, prin grafice, iar sentimentul pozitiv al populației față de Uniunea Vamală Estică este dezmințit prin argumente palpabile. Studiul demonstrează că, de fapt, numărul celor indeciși se mărește, și nicidecum nu crește cel al simpatizanților UVE, după cum se vehiculează.

A o altă abordare este dedicată amenințărilor din partea Transnistriei. Sunt explicate greșelile comise de autoritățile moldovenești și cum are loc autoblocarea acestei regiuni, invocându-se presiuni din partea Chișinăului. Gheorghe Costandachi oferă și recomandări financiar-economice de aplanare a conflictului din zona separatistă.

Mai multe detalii despre conținutul studiului pot fi obținute la numărul de telefon +373 797 66666. Email ind.contacte@gmail.com, geocostc@gmai.com sau pe site-ul www.ind.md și  www.costandachi.eu

 

0

One comment on “Moldova la 25 ani. Ameninţări şi perspective

  1. Reply Alexei iun. 21, 2016 16:31

    studiul este disponibil online?

    multumesc

Leave a Reply