Cu bani mai mulți Chișinăul degradează mai mult? 1

De ce se risipesc banii contribuabililor?

Starea generală a municipiului Chișinău degradează și se înrăutățește de la zi la zi. Gunoi și murdărie peste tot, infrastructură a transportului public de pasageri la pământ, trotuare distruse, străzi cu gropi ca după bombardament, reparații a acestora începute și abandonate, haos în plasarea panourilor de publicitate, reducerea continuă a calității serviciilor comunale, situație ecologică catastrofală, construcții neautorizate peste tot, inclusiv în parcurile publice, invadarea trotuarelor de instalații de comerț și tarabe neautorizate, etc.

Toate acestea pe fondalul creșterii permanente a cotelor impozitelor și taxelor locale.

Pe măsura creșterii taxelor și plăților în municipiului Chișinău, situația și starea generală a municipiului se înrăutățește proporțional.

În argumentarea acestei concluzii a fost efectuată o analiză succintă a bugetului municipiului Chișinău, care se majorează în fiecare an, din contul adăugării unora și majorării altor taxe și plăți locale.

Pentru anul 2013 taxa pentru unităţile comerciale şi de prestări servicii și deservire socială a crescut aproape de 2 ori, taxa pentru aplicarea simbolicii locale a crescut de 13 ori, taxele pentru parcări au crescut de 2 ori, taxa pentru folosirea drumurilor de către  autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova a crescut de 2 ori, plata pentru certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire sau desfiinţare a crescut de 2 ori,

Au fost introduse noi taxe cum este taxa pentru unitățile stradale de comerț și de prestare a serviciilor din contul căreia bugetul municipiului va obține venit de 13,0 milioane de lei.

Analizând bugetul municipiului am constat un alt fenomen interesant și inexplicabil din punct de vedere financiar – economic, legat de taxa de amplasare a publicității. Dacă din contul acestei taxe în anul 2012 se prevedea încasarea a 28,8 milioane lei, atunci în anul 2013 vor fi încasate doar 0,2 milioane sau de 144 ori mai puțin.

În schimb a fost introdusă o nouă taxă – taxa pentru dispozitivele publicitare care v-a aduce venit bugetului municipal în sumă de 22,2 milioane lei.

Deci, aceste două taxe luate împreună în 2013 vor aduce venit bugetului municipal doar 22,4 milioane lei sau cu 4,4 milioane mai puțin, decât era după formula anului 2012. Nu este clar, de ce, în condițiile, când numărul de panouri publicitare și mărimea dimensiunilor acestora crește în progresie geometrică, volumul venitului din aceste taxe se reduce atât de drastic.

În așa fel, nici cum nu se explică această rocadă (schemă) de modificare acestor două taxe.

Care a fost interesul Primarului General sau a complicelor, ce scop se urmărește sau este vre-un fenomen de protecție a cuiva?

Conform legislației pentru orice taxă plătită, locuitorii trebuie să primească  servicii calitative, comercianții să nu fie impuși să construiască trotuare și să salubrizeze teritoriul adiacent din contul profitului net. Doar se cunoaște că toate aceste cheltuieli nu se deduc din venitul global.

Este foarte dubioasă situația privind veniturile din chiria bunurilor proprietate publică și taxa de piaţă, care împreună în anul 2013 vor constitui 40,1 milioane lei. Sunt de părere că aceste taxe ar trebui să genereze venituri la municipiu minimum de două ori mai mare, adică să aducă venit bugetului municipal de aproximativ 80,0 milioane lei.

Este absurdă situația cu taxa pentru parcare și taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială. Pentru prima nimeni nu garantează că furtul din autoturisme sau chiar furtul acestora vor fi despăgubite, iar a doua este și mai absurdă, deoarece în esență și după destinație, serviciile sociale și deservirea socială sunt acordate populației, inclusiv pentru menținerea sănătății acesteia, odihnă și distracții cu caracter social și public.

Transportul public în Chișinău este perturbat din cauza unei administrări incorecte a municipiului.  Spre exemplu, circulație transportului public de pe strada Columna, între intersecțiile Eminescu și Armenească, a fost întreruptă în luna martie anul 2012 din cauza reparației capitale a acestei străzi. Aici a fost săpată  o groapă pe o porțiune de drum de vre-o 15 metri și așa a încremenit (lăsată abandonată) până astăzi. De un an de zile, mai multe unități de transport orășenesc sunt perturbate, iar pasagerilor li se provoacă disconfort. Nu se cunoaște când se relua circulația pe această stradă.

Fondul de rezervă a municipiului s-a majorat cu 5,0 milioane lei. Au fost reduse cheltuielile pentru programele de investiţii  şi  reparaţii capitale cu 4,7 milioane lei. A fost majorat cheltuielile pentru gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe cu 42,1 milioane lei.

Înțeleg că actualul primar nu mai are dreptul de a candida la postul de primar general al Chișinăului și poate din cauza aceasta se manifestă un așa comportament indiferent și neprofesional.

Dar poate și în perioada administrată a fost manifestată incapacitate totală și neprofesionalism în gestionarea acestui oraș, care cu adevărat merită o altă atitudine.

 

0

One comment on “Cu bani mai mulți Chișinăul degradează mai mult?

  1. Pingback: Cu bani mai mulți Chișinăul degradează mai mult? |

Leave a Reply