7 iunie, data incluziunii civile și renaștere a societății

Acest material este destinat tuturor reprezentanților actualului  regim de guvernare și societății civile.

Moldova este un stat democratic, cel puțin la nivel declarativ. Cei mai șireți au utilizat suveranitatea și principiile democratice, au profitat de naivitatea cetățenilor și buna-credință a lor pentru a-și atinge scopurile sale criminale, banditești și meschine. De la început a fost un proces greoi de oligarhizare a statului, iar mai apoi, în ultimii 5 ani, Republica Moldova, de iure și de facto, a devenit stat capturat. Când vorbesc de iure, se are în vedere modificarea și formarea cadrului legal, în așa fel, ca să reglementeze toate procesele așa numitei ”democrații oligarhice” în folosul său, iar tot cadrul instituțional de stat și public să servească echipa oligarhică de la putere.

Dacă cetățenii sunt cei, care au împins statul în brațele captivității, atunci tot ei, trebuie să rupă lanțurile acestei captivități. Mobilizarea societății civile este un proces extrem de greoi și complicat, însă odată pornit, acest proces se poate opri numai după ce sunt îndeplinite toate revendicările societății.

Metodele de impunere a voinței cetățenilor diferă de la o regiune la alta, în funcție de regiuni geografice, nivelul de înțelepciune a societății, nivelul capacităților de organizare a liderilor, etc.

Rezultatele impunerii voinței societății civile, depind de nivelul de înțelepciune a regimului de guvernare de la o țară la alta, de profunzimea dorințelor și scopurilor oligarhilor care țin o țară în captivitate, de capacitatea regimului de a intra în dialog cu societatea civilă și de a auzi real cerințele și revendicările acesteia, de potențialul intelectului acestui grup de la guvernare.

În așa fel, dacă pe de o parte, regimul de guvernare aude și conștientizează proporțiile mâniei sociale a societății, iar pe de altă parte liderii societății civile înaintează revendicări reale, apolitice și ușor de executat, atunci scopurile sunt foarte ușor de atins, iar societatea își poate obține drepturile sale constituționale. Aici nu se are în vedere liderii ONG-lor moldovenești, care în cea mai mare parte aparțin tot indivizilor  regimului de guvernare, ci cadrul reprezentativ al societății civile care organizează, mișcă și mobilizează cetățenii pentru a apăra drepturile lor constituționale pe toate căile legale.

La data de 7 iunie exact aceasta se va întâmpla. Liderii Platformei Demnitate și Adevăr, dar și componența asociativă a PSCDA, vor veni cu un Program amplu, real și ușor de îndeplinit de către regimul de guvernare de la Chișinău.

Cetățenii Republicii Moldova trebuie să înțeleagă că toate protestele trebuie să poarte caracter pașnic, procesele de realizare și obținere a cerințelor și revendicărilor trebuie să fie CIVILIZATE.

Toată societatea, cetățenii și chiar reprezentanții societății civile oligarhice trebuie să înțeleagă că schimbarea poate fi efectuată numai prin acțiuni prompte, insistente, fără  cedări, numai pe căi legale, fără provocări și numai în mod CIVILIZAT.  Oricât de grea nu ar fi aceasta cale, însă noi, cetățenii acestui stat capturat, trebuie să înțelegem că devastările sociale, provoacă fenomene extrem de grave, care sunt salutate de unele țări estice și nu doresc Pace și Liniște reală acestui popor, pe cât nici libertate și independență reală a moldovenilor.

Sunt diferite formațiuni politice, mișcări sociale, reprezentanți ai organizațiilor extremiste localizate în Moldova, care stau de-agata să pornească procese ireversibile.

Noi, protestatarii, trebuie să fim extrem de vigilenți și să nu răspundem nici la o provocare.

Noi avem această capacitate, suntem societate civilizată și ne putem obține toate drepturile constituționale numai pe căile civilizate.

Societatea are destule pârghii pentru a impune regimul oligarhic de la guvernare să cedeze, inclusiv să inițieze procesele de schimbare în conformitate cu cerințele societății civile. Regimul actual de la guvernare are în componența sa mulți reprezentanți care înțeleg, au capacitatea de a interveni din interior și își doresc acest lucru. Această oportunitate trebuie folosită la maximum.

Este suficient, doar de Decapitat regimul oligarhico-criminal de guvernare și procesele de administrare imediat vor lua o altă întorsătură. Oligarhi trebuie să se preocupe de crearea noilor locuri de muncă și dezvoltarea mediului de afaceri, să realizeze performanțe în afacerile sale numai pe căile legale, dar nu să fie preocupați de utilizarea tuturor resurselor administrative și financiare ale statului în scopul personal. Altă cale de a înțelege aceasta nu mai există pentru oligarhii din Moldova, care țin statul  în captivitate.

PSCDA și reprezentanții societății civile vin cu un Program amplu de soluții exacte orientate spre  scoaterea statului din starea de captivitate și inițierea dezvoltării social-economice și politice, care includ:

 • etape exacte, concrete și ușor de implementat pentru începerea proceselor reale de scoatere a statului și societății din starea de captivitate (în prezent aceasta se mimează de regimul de la guvernare).
 • Reconfigurarea Regimului de Guvernare Oligarhico-Captivă, care cuprinde  acțiuni concrete de modificare a formatului de guvernare, bazat pe profesionism, liber de oligarhi cu participarea experților și profesioniștilor din rândurile societății civile în toate structurile de stat și publice fără excepție, începând cu cabinetul primului-ministru, ministere, departamente, agenții, structuri, instituții etc., inclusiv CNA, CNI, CC, CNFP, CNAM, CNAS, PG, IFPS, SV, ANPC, ANR, MIEPO, CCI și toate celelalte, în conformitate cu Programul elaborat de PSCDA, care va fi înaintat regimului de guvernare și pus în discuție de către părți. (Numai în așa fel schimbarea reală ar putea fi realizată).
 • Implementarea, dar nu mimarea și delapidarea fondurilor financiare destinate tuturor reformelor din domeniul justiției, sistemului social, sectorului real al economiei, sistemul bugetar-fiscal, formatului de administrare publică, etc.
 • Recuperarea pierderilor parcursului european al Moldovei, care au fost admise de mimarea acestui proces de guvernarea oligarhică, implementarea Acordului de asociere la UE imediat și necondiționat.
 • Etape și acțiuni concrete de recuperare a banilor publici furați.
 • Un program amplu și complex de reabilitare și reanimare a sistemului bancar, monetar, financiar, inclusiv de stabilizare a unui mediu de afaceri liber.
 • Eliminarea tuturor angajaților din toate structurile de stat și publice, care nu întrunesc criteriile de angajare, care au fost angajați prin aranjamente: neamuri, nepoți, etc.
 • Inițierea bazei reale de eliminare a corupției, atât pe verticală, cât și pe orizontală, impusă de către regimurile oligarhico-criminale de la guvernare din ultimii 24 de ani.
 • Instaurarea unui control foarte riguros de administrare a banilor publici, prin impunerea controlului societății civile, or altă alternativă nu există în prezent. Programul conține măsuri foarte concrete, acțiuni și mecanisme prin care se poate de realizat aceasta cerință.
 • Eliminarea influenței oligarhice asupra reprezentanților societății civile prin punerea în aplicație a unui program de formare a cadrului legal și cel instituțional a societății civile. În prezent majoritatea resurselor financiare, injectate de donatorii externi, sunt delapidate de către reprezentanții societății civile aservite oligarhiei guvernamentale.
 • Reconstruirea tuturor relațiilor cu toate instituțiile internaționale prin fapte și acțiuni concrete, ci nu prin mimarea construcției societății libere și democrației funcționale.
 • Reintegrarea teritorială a statului, care până acum a fost mimată, folosită și continuă a fi folosită în scopul spălării de bani de miliarde, realizare a volumelor inimaginabile de contrabandă cu toate categoriile de mărfuri, folosită ca lozincă  doar în cadrul tuturor alegerilor, etc. De acest petic de pământ separat de Chișinău, în scopul menționat, s-au folosit toate guvernările fără excepție.
 • Măsuri de excludere pe viitor a infiltrării elementelor oligarhice, cu aspirații la captivarea statului.
 • Programul PSCDA include și alte acțiuni, măsuri, cerințe clare și foarte exacte, ușor de implementat de orice guvernare, care înțelege starea de lucruri din Moldova și are capacitatea de corelare la curentul format de societatea civilă, pentru ca într-un timp scurt, Moldova să recupereze din pierderile ultimilor ani și să devină neclintită în drumul său spre UE.

Numai prin participarea tuturor cetățenilor, implicarea lor în procesele democratice pot fi atinse scopurile propuse. Nu mai există loc de indiferență.

De aceea, 7 iunie trebuie să devină data crucială pentru viitorul tuturor cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de naționalitate, convingere politică sau apartenență religioasă.

Toți trebuie să vină, duminică 7 iunie, în Piața Marii Adunări Naționale, pentru a demonstra că suntem cu toții un popor, care este în stare de a elimina elementele criminale de la putere, care au împânzit puterea și au capturat statul.

Societatea civilă pentru viitor liber, democrat și decent.

0

Leave a Reply