Încotro orientăm comerțul exterior al RM?

Cifrele pot vorbi… Semnarea Acordului de asociere a RM cu Uniunea Europeană deschide noi oportunități pentru economia națională. În calitatea sa de membru asociat, Republica Moldova va beneficia de șanse uriașe, în special pentru dezvoltarea relațiilor comerciale cu țările UE. Efectuarea unei analize, rezultatele cărora sunt prezentate mai jos, demonstrează evoluția relațiilor comerciale ale Moldovei. ...

O palmă pentru Rusia

Rusia apare în imagine internațională ca o spaimă pentru vecinii săi și nu mai mult. Rusia se aprofundă tot mai adânc în întunericul vacuumului informațional și economic, care o amenință cu izolare totală. Mendrele unei singure persoane va face  ca poporul rusesc să sufere a înfrunte a câta oară consecințele unor dictatori din  secolele XX-XXI. ...

BNM: Guvernare cu miros de crimă economică.

Se pare, cartelul nu mai are nevoie de Drăguțanu. Acesta și-a îndeplinit misia sa, a devenit de prisos și poate fu aruncat la coș. În ultimii 10 ani am publicat peste 20 de lucrări de sinteză și analiză privind practica Băncii Naționale a Moldovei de deposedare a cetățenilor de monedă străină, manipularea pieței monetare și ...

Costul nașterii – ofensă socială!

Pe parcursul ultimilor două luni (februarie-martie, 2014) am observat mai multe manifestări și proteste ale părinților copiilor noi născuți și mamelor însărcinate. Am fost motivat să efectuez o analiză a situației demografice și a factorilor care scot părinții în stradă. Am analizat cu atenție politicile sociale elaborate în perioada anilor 1991-2014. Cu regret nu am ...

Consecințele unui colaps economic din Ucraina pentru Moldova.

Autoritățile centrale ale Moldovei trebuie să fie pregătite pentru a face față problemelor economice și financiare, care pot apărea, din cauza situației cu care se confruntă în prezent Ucraina. Țara noastră se poate trezi fața în față cu o criză energetică de proporții. O posibilă criză financiară aprofundată din Ucraina, ar pune sub amenințare securitatea ...

Adevăratele intenții economice ale Rusiei în Moldova.

Moldova nu are în prezent nici o politică coerentă de dezvoltare economică, care ar permite o abordare sistemică și complexă pe toate segmentele de dezvoltare, cum nu dispune nici de o strategie de dezvoltare a relațiilor economice cu principalele regiuni și țări de peste hotare. Prezența unor economii de tip rusesc în Moldova, în ultimii ...

Calea spre UE prin degradarea economică a Rusiei.

Moldova trebuie să folosească starea de război dintre Rusia și Ucraina pentru urgentarea parcursului european. Războiul declanșat de ruși contra Ucrainei este începutul destrămării Rusiei în mai multe țărișoare și cnezate. În urma destrămării Federației Ruse pot apărea  încă minimum 25-30 de țări noi pe harta globului. Așa un scenariu se prevedea peste 15-20 de ...

Rusia a declarat război Ucrainei. Ce trebuie să facă Moldova.

Rusia câteva minute în urmă a declarat în mod oficial război Ucrainei. Din unele surse de informații foarte credibile exacte din Rusia, am reținut că există un plan bine elaborat de Rusia pentru a acapara o parte a Ucrainei și Transnistria. Acum aceste informații au devenit absolut exacte, reieșind din evenimentele de astăzi. Am avertizat ...

Ucraina și Rusia pe picior de război, urmează Moldova.

Rusia, cu o economie subdezvoltată și rămasă în urmă, mizează cel puțin la restabilirea zonei de influență în hotarele fostei URSS. Astăzi această țară prezintă un teritoriu imens cu sate, localități părăsite, infrastructură distrusă și oameni săraci. Țară care dispune de cele mai mari bogății naturale din lume, însă și cea mai mare rată a ...