Scenariile posibilei guvernări.

Analizele situației politice de astăzi, dar și declarațiile politicienilor lasă loc de interpretări duble sau chiar triple. Lansarea zvonurilor și sensul dublu al declarațiilor scoate în evidență concluzii clare după care se poate presupune câteva scenarii. Și acestea, cred, nu se fac de dragul florilor de nuc. Vreau să specific că nu se exclude scenariul ...

Țara vândută raiderilor la pachet împreună cu aeroportul.

Mai multe întreprinderi de stat sunt supuse torturilor economice cu un management păgubos și defectuos. Aceste întreprinderi cu câțiva ani în urmă realizau venituri considerabile și serveau ca un bun amortizator pentru economia națională. Este urmărit scopul ca acestea să fie falimentate și vândute la preț de nimic. Cu regret așa se întâmplă și cu ...

Moldova riscă să fie guvernată de către un Administrator impus de FMI.

După cum am vorbit mai înainte, toata situația politică din Moldova este creată artificial, pentru că în haos puțini vor reacționa adecvat la atacurile raider și la fărădelegi. Mai ales dacă toate structurile de stat sunt angajate și execută ordinele din umbră, a unei persoane sau a unui grup foarte restrâns de persoane. Se pare ...

Tainele împărțirii bordelurilor politice și economice…

Secretele nu părăsesc opinia publică, dar nici mijloacele de informare în masă. Lasă ei vor promite, noi vom aștepta. De data aceasta cred, nu va mai trece propunerea de a învălui țara în misterele cotropirii voinței poporului, economiei, structurilor de stat etc. Măcar una din componentele politice, care stau la masa de negocieri se va ...

Noul model pentru viitorul GUVERN, fără raider. (viziunea expertului)

Statul are nevoie de stabilitate socială, politică și economică. Pentru stoparea declinului economic, atragerea investițiilor, creșterea încrederii actorilor mediului de afaceri în guvernare, înviorarea sentimentului cetățenilor și stabilizarea economiei naționale, se cere voință politică și eliminarea ambițiilor personale ale politicienilor. Imperativul timpului cere o nouă abordare în procesul de guvernare a statului. De aceea, analizând ...

Confirmat: Justiția parte-raider la Banca de economii.

  În mai multe expertize și analize, am demonstrat posibila complicitate a organelor de drept și forță în atacul raider la Banca de economii. Încă din perioada guvernării comuniste aceasta bancă a fost supusă torturilor financiare și creditare. Astăzi avem suspecți concreți, dezvăluiți de către parlamentarii moldoveni, experți și analiști. Este momentul în care Procuratura ...

Parlamentul trebuie să demită integral actuala componență a Curții Constituționale.

În conformitate cu Constituția Republicii Moldova, garantul Constituției este Președintele țării. În condițiile actuale, Curtea Constituțională (CC) și-a asumat  acest rol, inclusiv responsabilitatea pentru situația social-politică și economică din țară, cu toate consecințele care urmează. Într-un cuvânt, CC, după acțiunile sale, poate fi privită ca instituție prezidențială, Guvern, Parlament, și orice altă entitate de stat ...

Sărăcia și mizeria v-a distruge raiderul.

Consecințele situației din Moldova pot fi periculoase și devastatoare. Economia națională din Moldova, în fiecare zi înregistrează pierderi de sute de milioane lei. Cetățenii Republicii Moldova permanent sunt supuși unor torturi, încercări și experiențe economice, politice și sociale. Societatea suferă, bunăstarea se înrăutățește, economia în ansamblu degradează, țara se distruge pas cu pas. În Moldova ...

Cine ”fură” banii pentru majorarea salariilor și pensiilor?

Se recomandă instituțiilor și autorităților de orice nivel. Problema veniturilor populației Republicii Moldova este cronic abordată de  deputați, miniștri, funcționari de toate nivelurile, angajați și patroni din sectorul real al economiei și sfera bugetară, pensionari, studenți și de toți ceilalți membri ai societății, chiar și de cei, de care depinde identificarea resurselor financiare de majorare ...

Justiţia – instrument de distrugere dozată a mediului de afaceri şi climatului investiţional?

Dezvoltarea economică frânează Nivelul de dezvoltare social-economică a unui stat depinde în totalitate de evoluţia mediului de afaceri, crearea condiţiilor de formare a unui climat investiţional atractiv, relaţiile comerciale internaţionale, sistemul financiar-bancar şi altele. Succesul acestora este în funcţie directă de o justiţie corectă şi imparţială, de buna funcţionalitate a structurilor, serviciilor şi instituţiilor publice, ...